Soutěže

VELUX vypisuje 1. ročník soutěže Active House Award pro studenty vysokých škol

Společnost VELUX Česká republika vypisuje pro studenty vysokých škol 1. ročník soutěže Active House Award, zaměřené na návrhy projektů udržitelných staveb v aktivním standardu. Zaregistrovat se do soutěže je možné od 17. 10. 2011 do 1. 5. 2012.
Soutěž Active House Award je určena pro studenty vysokých škol stavebního zaměření v České i Slovenské republice a vyhlašuje se ve dvou kategoriích – Novostavby a Rekonstrukce. Projekty může přihlásit jednotlivec nebo kolektiv. Cílem soutěže je podpořit práci studentů na projektech udržitelných staveb a umožnit jejím prostřednictvím detailnější seznámení s problematikou návrhu budov v aktivním standardu. Aktivní standard je definován kvalitou vnitřního prostředí, ohleduplností k životnímu prostředí a energetickou efektivitou objektu. Partnery soutěže jsou ČVUT Praha, Česká rada pro šetrné budovy a Galerie Jaroslava Frágnera.
„Firma VELUX se aktivně angažuje a pravidelně investuje do výzkumu a vývoje kvality vnitřního prostředí a trvale udržitelných staveb. V roce 2008 jsme zahájili experimentální projekt VELUX Model Home 2020, který představuje výstavbu a testování budov založených na principu aktivního domu. Proto jsme se rozhodli uspořádat tuto soutěž pro studenty v České a Slovenské republice a přispět tak k diskusi o budoucnosti udržitelného stavění u nás,“ řekl David Brož, generální ředitel společnosti VELUX.
Do soutěže mohou být přihlášeny zpracované projekty staveb pro bydlení a administrativu navržené v aktivním standardu, kde výrobky VELUX jsou součástí konceptu prosvětlení a ventilace domu.
Přihlášené soutěžní práce bude posuzovat mezinárodní odborná porota v složení:
• Mag. Arch. Juri Troy (Hein-Troy Architekten, Rakousko)
• MA Lone Feifer (Active house Alliance, Dánsko)
• doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. (SEA Architekt, Česká republika)
• Ing. arch. Ľubomír Závodný, hostující profesor, FA STU, Bratislava (Závodný AA, Slovensko)
• Ing. arch. Klára Bukolská (zástupce vyhlašovatele, VELUX Česká republika)
 
Náhradníci:
• Ing. Petr Vogel (předseda České rady pro šetrné budovy, Česká republika)
• Ing. arch. Dalibor Borák (Dobrý dům, Česká republika)
 
Odborná porota vybere v každé kategorii vždy tři vítěze. Hodnotit bude kvalitu vnitřního prostředí budovy z pohledu využitelnosti dispozice, množství denního světla v interiéru a zajištění ventilace; vliv na životní prostředí z pohledu architektonického zpracování, urbanismu, použitých materiálů a využití obnovitelných zdrojů. Třetím kritériem bude energetická efektivita, resp. nulová bilance spotřeby energie v rámci celoroční bilance.
V každé kategorii budou uděleny tyto ceny: první místo představuje odměnu ve výši 35 000 Kč a dvoudenní návštěvu Kodaně, včetně prohlídky první veřejné CO2 neutrální stavby v Dánsku s názvem Zelený maják (Green Lighthouse). Pro soutěžící na druhém a třetím místě je připraveno 20 000 Kč a 10 000 Kč.
V průběhu soutěže proběhnou i dva semináře zaměřené na návrh aktivního domu. Seminář Active House Award – Idea pod vedením Mag. Arch. Juri Troye se bude zabývat principy navrhování aktivních domů. Na semináři Active House Award – Technic se účastníci seznámí s technickým řešením staveb a s možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie v aktivních domech.
 
Registrace do soutěže Active House Award začala 17. 10. 2011, termín odevzdání soutěžních návrhů je do 15. 5. 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 15. 6. 2012 v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze na vernisáži výstavy všech soutěžních návrhů.
Více informací k soutěži, včetně detailních podmínek a přihlášky, je k dispozici na stránkách www.velux.cz a www.velux.sk.
tisková zpráva