Soutěže

TOP stavební firma roku vyhlášena, nejlépe je hodnocena Swietelsky stavební

Vítězem soutěže TOP stavební společnost roku se stala společnost Switelsky stavební. Mezi oceněnými stavebními firmami jsou druhý Strabag a třetí Chládek a Tintěra Pardubice. Výsledky zpracovala analytická společnost CEEC Research na základě hodnocení několika stovek veřejných zadavatelů.

Cenu si stavební společnosti převzaly na konferenci Setkání lídrů českého stavebnictví 2023, která se uskutečnila 8. června na Pražském hradě, z rukou ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. 

Do soutěže jsou každoročně nominovány všechny stavební společnosti, které realizují veřejné zakázky. Do užšího výběru poté postupuje 25 společností, které v uplynulém roce 2022 realizovaly nejvíce veřejných zakázek, co se jejich objemu týče. Veřejní investoři následně posuzují prostřednictvím telefonického dotazování své stavební dodavatele z hlediska kvality stavby, rychlosti realizace a také ceny realizace,“ vysvětluje Michal Vacek, výkonný ředitel CEEC Research.

Letošní ročník byl vyhodnocován v průběhu dubna a května 2023 a braly se v úvahu zakázky společností realizované v roce 2022. Tabulka níže zobrazuje osm nejlépe hodnocených stavebních společností, které získaly celkovou známku lepší než dvojku. 

Nominované stavební společnosti jsou hodnoceny ze strany zástupců veřejných zadavatelů známkou 1–5 jako ve škole, kdy 1 je nejlepší ohodnocení a 5 je nejhorší ohodnocení, ve výše zmíněných oblastech. Výslednou známku tvoří průměr všech obdržených známek a určuje pořadí firmy v soutěži. 

Ing. Jiří Kozel, jednatel společnosti Swietelsky stavební, po převzetí ceny řekl: „Je pro nás všechny opravdu velkou poctou, že jsme v letošním roce získali první místo v soutěži TOP stavební společnost. Tohoto ocenění si ceníme především proto, že ho získáváme přímo od samotných uživatelů našich staveb, kteří s výsledky naší práce přichází dennodenně do kontaktu a jsou tak pro nás nejbližšími partnery. Je to skvělý signál pro Swietelsky stavební, že svou práci děláme zase o kousek lépe a že naše firemní filozofie a kultura jdou správným směrem. Není to jen ocenění firmy. Je to ocenění každého jednotlivce z týmu Swieteláků, z nichž někteří posouvají firmu dopředu už značnou část jejího více než třicetiletého příběhu. Hned po našich zákaznících, bez nichž by náš um a znalosti nebyly ničím, patří nejvřelejší poděkování tedy právě všem našim zaměstnancům, kteří v této nelehké době zvládají svoji práci srdcem, precizně, s korektností a slušností.“ 

Moritz Freyborn, předseda představenstva Strabag, hodnotil uplynulý rok slovy: „S ohledem na bezprecedentní situaci na trhu stavebních materiálů a surovin to byl rok mimořádné náročný pro všechny firmy působící v oboru stavebnictví. Potýkali jsme se s výpadky dodávek materiálu i zcela nepředvídatelným vývojem cen. Těší mě, že i přes veškeré potíže, které museli moji kolegové na stavbách operativně řešit, zůstávají veřejní investoři s naší prací stále spokojeni a přisoudili nám již po jedenácté medailovou pozici. Na oplátku bych rád velmi ocenil ty investory, kteří se ve svém uvažování neomezují pouze na tradiční kritéria – cena, doba výstavby a kvalita, ale dívají se i do budoucnosti a sdílejí s námi vizi moderního a udržitelného stavebnictví budoucnosti. Tuto budoucnost vidíme v udržitelné výstavbě a v digitalizaci, tedy v přístupech, které umožní omezit papírování, napomohou vyšší transparentnosti a efektivitě procesů, a také v šetření přírodních zdrojů. Pokud se tyto hodnoty začnou promítat i do výběru dodavatelů veřejných zakázek, budeme na správné cestě. Děkuji proto všem investorům, kteří svým přístupem již nyní udržitelnost a využití digitálních metod práce podporují.

Ocenění převzal také Pavel Mužík, člen představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice:Velice mě těší, že se nám v soutěži TOP stavební firma roku opět podařilo úspěšně navázat na medailová umístění z předchozích let. I v loňském roce jsme se snažili naše obchodní partnery přesvědčit, že spojení se značkou CH&T Pardubice je ta správná volba, která dává smysl a má velkou přidanou hodnotu. Pozitivní zpětná vazba ze strany veřejných zadavatelů to bezesporu potvrzuje, za což jsme nejen rádi, ale především si jí velice vážíme a děkujeme za ni. Opětovně jsme si potvrdili, že firemní filozofie, ze které naše společnost vychází a na jejíchž principech téměř třicet let stojí, stále platí a funguje. Klíčovou roli v tom hrají naši zaměstnanci. Právě oni jsou nositeli a ambasadory firemních hodnot, a proto především jim patří poděkování za reprezentaci a budování dobrého jména naší společnosti. Ocenění je především jejich zásluha,“ dodává Pavel Mužík.