Soutěže

Studentská architektonická soutěž Xella – Dream Tower v Praze

Společnost Xella vyhlásila 24. ročník studentské architektonické soutěže pro studenty nejen českých a slovenských vysokých škol, ale i dalších zemí střední Evropy. Letos se téma soutěže po několika letech opět věnuje Praze. Soutěžící mají navrhnout Dream Tower, věžový dům v Nových Butovicích. Návrhy mohou zájemci posílat od začátku října do 25. února 2019. Poprvé je vypsána i doprovodná fotografická soutěž.

Nové Butovice jsou zajímavé svou téměř kilometrovou pěší zónou, kde již funguje zajímavý multifunkční prostor s uměleckou galerií a archivem Czech Photo Centre a vědecko-technologické robotické centrum CyberDog. Součástí tohoto urbanistického prostoru je i dvanáctimetrová socha Trifota od Davida Černého a spojení těchto prvků představuje základní kámen vzniku futuristického pěšího bulváru.

Cílem soutěže je na tento městský kontext navázat a na dosud nezastavěnou plochu jižně od západního vestibulu metra Nové Butovice navrhnout stometrový věžový dům s multifunkčními výstavními a společenskými prostory. „Při tvorbě významné urbanistické dominanty musí být odvaha a exhibicionismus architekta v rovnováze s jeho pokorou a úctou k místu stavby a jejímu okolí,“ uvádí autor zadání Ing. arch. Pavel Jiroudek. 

Dream Tower – stometrová věž pro kulturu, zábavu i práci
Studenti musí ve svých návrzích zohlednit některé základní náležitosti, které mají projekty společné. Ve výškové části by měly vzniknout kvalitní kancelářské prostory, doplněné zázemím pro aktivní odpočinek. Dále předvedou svou představu o tom, jak navrhnout byty pro krátkodobé pronájmy (co-housing) a začlení vyhlídkovou restauraci. Ve vícepodlažním parteru má vzniknout minimálně dvojpodlažní multifunkční prostor pro pořádání výstav a významných doprovodných společenských akcí, restaurační zařízení, menší obchodní jednotky s přímým napojením na pěší zónu a výstupy z metra.

„Od studentů očekáváme uplatnění nejmodernějších architektonických prvků, progresivních konstrukčních systémů a technologických postupů v současném prostředí nového městského subcentra. Výsledný návrh by měl být futuristickou dominantou a současně splňovat trend zelených prvků a konstrukcí na fasádách,“ říká k zadání jednatel společnosti Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Peter Markovič. 

Doprovodná fotografická soutěž
Letošní ročník architektonické soutěže je spojen s myšlenkou na vznik centra zaměřeného na oblast fotografie, proto je letos možné soutěžit i v tomto oboru a přihlásit fotografie formátu A4 s uplatněním zpracovaného architektonického návrhu. Partnerem doprovodné fotografické soutěže je Czech Photo Centre.

Zatímco hlavní architektonickou soutěž bude hodnotit jako každým rokem odborná porota složená z českých a slovenských architektů, výběr fotografií provede jiná odborná porota, která spolupracuje s profesionálními organizátory fotografických projektů. Její výsledky jsou nezávislé na hlavní architektonické soutěži. 

Podrobné informace o soutěžích nejdete zde.

tisková zpráva

Studentská architektonická soutěž Xella – Dream Tower v Praze