Soutěže

Studentská architektonická soutěž společnosti Helika – výsledky

V 5. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Helika bylo hodnoceno 51 soutěžních návrhů. Porota z těchto návrhů vybrala tři nejlepší, protože ale každý návrh nabízí jedinečný přístup k řešení zadání soutěže a nebylo možné je mezi sebou srovnávat, nebylo těmto třem návrhům uděleno pořadí. Tématem soutěže byla dostavba ZŠ v Roztokách u Prahy.
Autory oceněných návrhů jsou Martin Houska, Adam Chotěbor a Jakub Chaloupek z Fakulty architektury ČVUT; Ing. arch. Zuzana Tlachová a Bc. Ondřej Falc z Fakulty stavební ČVUT a Michal Stehlík s Pavlem Šánkem z Fakulty architektury VUT v Brně. Každý oceněný návrh získal třetinu celkové částky za 1. až 3. cenu, tedy 25 000 Kč.
Více informací najdete zde.

tisková zpráva