Soutěže

Středoškolská Soutěž o nejlepší projekt 2015/2016 společnosti Wienerberger – výsledky

Odborná porota vybrala dne 25. 7. 2016 vítěze již 7. ročníku Soutěže o nejlepší projekt pro studenty středních průmyslových škol stavebních. Celkem se přihlásilo 129 studentů z 18 škol z celé ČR. Sítem 1. soutěžního kola (školní kolo) prošlo 80 prací, které postoupily do 2. soutěžního kola (celostátní kolo).

Odborná porota (doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z katedry konstrukcí pozemních staveb Stavební fakulty ČVUT, Ing. Ivo Petrášek a Ing. Robert Blecha z firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., a zástupci mediálních partnerů soutěže) v rámci svého setkání 25. 7. 2016 v Centru stavebního inženýrství v Praze hodnotila 50 projektů v kategorii Projekt rodinného domu a 30 prací v kategorii Projekt občanské stavby. Po dlouhých debatách nakonec porota stanovila pořadí projektů na prvních třech místech v každé z obou soutěžních kategorií.

Kategorie pro studenty 3. ročníků (Projekt rodinného domu)
1. místo: Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně (obr. 1),

Obr. 1a: Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně – projekt funkčního rodinného domu. Při vypracování studie a následně projektové dokumentace vycházela z domu navrženého Ing. arch. Korčákem, který si vybrala z katalogu při zadání práce.Obr. 1b: Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně – projekt funkčního rodinného domu. Při vypracování studie a následně projektové dokumentace vycházela z domu navrženého Ing. arch. Korčákem, který si vybrala z katalogu při zadání práce.

Obr. 1c: Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně – projekt funkčního rodinného domu. Při vypracování studie a následně projektové dokumentace vycházela z domu navrženého Ing. arch. Korčákem, který si vybrala z katalogu při zadání práce.

Obr. 1d: Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně – projekt funkčního rodinného domu. Při vypracování studie a následně projektové dokumentace vycházela z domu navrženého Ing. arch. Korčákem, který si vybrala z katalogu při zadání práce.Obr. 1e: Lenka Grabmüllerová z VOŠ a SPŠ Volyně – projekt funkčního rodinného domu. Při vypracování studie a následně projektové dokumentace vycházela z domu navrženého Ing. arch. Korčákem, který si vybrala z katalogu při zadání práce.

2. místo: Matěj Ševela ze SŠ stavební Jihlava (obr. 2),

Obr. 2a: Matěj Ševela ze SŠ stavební Jihlava – projekt aktivního rodinného domuObr. 2b: Matěj Ševela ze SŠ stavební Jihlava – projekt aktivního rodinného domu

Obr. 2c: Matěj Ševela ze SŠ stavební Jihlava – projekt aktivního rodinného domuObr. 2d: Matěj Ševela ze SŠ stavební Jihlava – projekt aktivního rodinného domu

3. místo: Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice (obr. 3).

Obr. 3a: Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice – projekt rodinného domu na určeném pozemkuObr. 3b: Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice – projekt rodinného domu na určeném pozemku

Obr. 3c: Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice – projekt rodinného domu na určeném pozemku

Obr. 3d: Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice – projekt rodinného domu na určeném pozemkuObr. 3e: Eliška Dudáková ze SPŠ stavební České Budějovice – projekt rodinného domu na určeném pozemku

Kategorie pro studenty 4. ročníků (Projekt občanské stavby)
1. místo: Jiří Toncar ze SPŠ stavební České Budějovice (obr. 4),

Obr. 4a: Jiří Toncar ze SPŠ stavební České BudějoviceObr. 4b: Jiří Toncar ze SPŠ stavební České Budějovice

Obr. 4c: Jiří Toncar ze SPŠ stavební České Budějovice

Obr. 4d: Jiří Toncar ze SPŠ stavební České Budějovice

Obr. 4e: Jiří Toncar ze SPŠ stavební České Budějovice

2. místo: Petr Kvasnica ze SPŠ stavební České Budějovice (obr. 5),

Obr. 5a: Petr Kvasnica ze SPŠ stavební České BudějoviceObr. 5b: Petr Kvasnica ze SPŠ stavební České Budějovice

Obr. 5c: Petr Kvasnica ze SPŠ stavební České BudějoviceObr. 5d: Petr Kvasnica ze SPŠ stavební České Budějovice

3. místo: Josef Ročeň ze SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod (obr. 6).

Obr. 6a: Josef Ročeň ze SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův BrodObr. 6b: Josef Ročeň ze SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod

Obr. 6c: Josef Ročeň ze SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod

Obr. 6d: Josef Ročeň ze SPŠ stavební akademika St. Bechyně, Havlíčkův Brod

Porotci u soutěžních projektů hodnotili technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, originalitu stavebnětechnického řešení a rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu. V soutěžních projektech studentů 4. ročníků nesměla chybět vizualizace navržené stavby, která je dle pravidel povinnou součástí soutěžních prací v této kategorii.

Ing. Ivo Petrášek k hodnocení řekl: „U studentských prací v kategorii Projekt rodinného domu porotu zaujaly především projekty, ve kterých studenti nejen správně zpracovali dokumentaci, ale nebáli se projevit svou kreativitu a překvapili porotu originalitou stavebnětechnického řešení svého projektu. V kategorii Projekt občanské stavby porota ocenila různorodost navržených staveb – studenti 4. ročníků navrhovali nejen kavárny, mateřské školky a penziony, ale také letiště a fotbalové kabiny.“

Vítězové celostátního kola se mohou těšit na zajímavou finanční odměnu od vyhlašovatele soutěže, firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Za 1. místo obdrží studenti 10 000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 3000 Kč. Studenti dále dostanou také diplom deklarující jejich umístění v celostátním kole Soutěže o nejlepší projekt 2015/2016. Motivační odměnu získají také školy, které ocenění studenti navštěvují – za 1. místo 3000 Kč, za 2. místo 2000 Kč a za 3. místo 1000 Kč. Kromě toho obdrží školy také 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2016, který se koná od 20. do 24. září 2016 v Praze-Letňanech. V rámci tohoto veletrhu proběhne na stánku společnosti Wienerberger 22. září 2016 od 14 h slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání diplomů oceněným studentům.

Více informací o vítězných projektech a jejich autorech naleznete na webu vypisovatele souteže http://wienerberger.cz/soutez_skoly.

tisková zpráva, wd