Soutěže

Stavebních výrobků roku 2008 je sedmnáct

V dubnu roku 2008 vyhlásila Česká stavební akademie soutěž,
organizovanou Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství,
Stavební výrobek – technologie roku
2008. 
Záštitu převzala ministerstva pro místní
rozvoj, dopravy a životního prostředí.

V porotě zasedli: Ing. arch. Petr Syrový, CSc., předseda
poroty; Roman Pommer, Ing. Karel Rod, Ing. František Svoboda, doc.
Ing. Luboš Svoboda, CSc., a Ing. Jaroslav Veselý, CSc.
Vyhodnocení soutěžních výrobků a technologií bylo
uzavřeno 15. ledna 2009 s následujícím
výsledkem:
Zlatá cena:
* EKOPANEL VP01, výrobce Ekopanely
CZ, s. r. o.
– panel z pšeničné slámy
(95 % hmotnosti), lepidla (2,5 % hmotnosti), recyklovaná
lepenka (2,5 % hmotnosti), vhodný pro výstavbu
nízkoenergetických i pasivních dřevostaveb; využitelný také
při rekonstrukci interiérů pro příčky, půdní vestavby, podhledy,
obklady a zateplení stěn.
* Baumit open plus nano, výrobce
Baumit, spol. s r. o. – vnější
tepelněizolační kontaktní systém s omítkovou vrstvou pro
tepelné izolování budov, vysoce paropropustný a snadno
zpracovatelný, s nadstandardními vlastnostmi a omítkou se
samočisticí schopností.
* Dvojitý indukční průtokoměr – MT 200 DS,
výrobce EESA, s. r. o. – přesný
diferenční průtokoměr, který používá indukční snímače průtoku
vyvinuté speciálně pro tuto aplikaci. Toto řešení minimalizuje
počáteční i následné náklady na instalaci a provoz měření
teplé vody při zachování vysoké přesnosti a dlouhodobé
stability. Odpadá nutnost instalace oddělovacího výměníku,
oběhového čerpadla a dalších nezbytných prvků. Dvojitý
indukční průtokoměr MT 200 DS obsahuje i kalorimetr, který
umožňuje měření ztrát tepla v rozvodech teplé vody
v zásobovaném objektu.
 
Stříbrná cena:
* POROTHERM DRYFIX.SYSTEM, výrobce
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. – suché
zdění z broušených cihel POROTHERM CB DF; místo malty pro
tenké spáry se řady cihel pevně spojují pomocí jednosložkové
polyuretanové pěny DRYFIX – jednoduchá a rychlá aplikace,
která umožňuje zdít i v zimním období do –5 °C.
* Zplynovací kotel, typ DC 30 RS, výrobce
Jaroslav Cankař a syn ATMOS – zplynovací
kotel na dřevěné brikety i kusové dřevo s vynikajícími
hodnotami účinnosti a emisí. Kotel splňuje nejpřísnější normy,
které se připravují v EU.
* Modulová koupelna, výrobce HBS CZ,
s. r. o.
– plně kompletizovaný prefabrikovaný
prostorový stavební dílec, splňující nejnáročnější estetická
a jakostní kritéria. Inovativní prvek, který poskytuje výhody,
jež nemůže zajistit konvenční technologie výstavby in situ.
* Cihelné bloky Supertherm STI SB používané
ve zdivu s celoplošným lepidlem SB, výrobce
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
jednovrstvé obvodové zdivo z broušených cihelných bloků
Supertherm STI SB dosahuje při zdění na celoplošnou tenkovrstvou
maltu (lepidlo) HELUZ SB C nejlepších parametrů. Tuto unikátní
technologii nabízí výrobce jako jediný v ČR. Zdění na tenkou
spáru má nejlepší tepelněizolační vlastnosti a zároveň vysokou
pevnost v tlaku.
* Hybridní předpínání betonu trámových dílců
a desek v univerzálním výrobním zařízení
,
výrobce SMP CZ, a. s., divize 3, středisko 33
– nový způsob výroby umožňuje v jednom zařízení vyrábět
trámové a deskové dílce libovolného tvaru pro potřeby
pozemního stavitelství a mostních nosníků do rozpětí 34 m
včetně prvků spojitých. Zavedením hybridního předpínání, tj.
předpětí předem a dodatečného se soudržností, se zhospodárnilo
využití výrobních kapacit. Novými deskovými mostními prvky
předpjatými předem nebo kombinovaně lze mj. rychle rekonstruovat
mostní konstrukce s nízkou stavební výškou nebo nevyhovující
únosností při relativně krátkém přerušení provozu dotčených
komunikací.
 
Bronzová cena:
* Kondenzační kombinovaný plynový a solární
ohřívač vody Q7 – 40 – SGE
, dovozce QUANTUM,
a. s.
, výrobce State Industries.
* Cementotřísková deska CETRIS®
AKUSTIC
, výrobce CIDEM Hranice,
a. s.
* Bezpečnostní kování R1 ASTRA, výrobce
Rostex Vyškov, s. r. o.
* PANDOMO – moderní systém pro design povrchů podlah
a stěn, dovozce ARDEX Baustoff,
s. r. o.
, výrobce
ARDEX Baustoff GmbH.
* Technologie Rigips pro řešení uceleného systému
zabezpečených prostor
, výrobce Rigips,
s. r. o.
* GROUTEX Fill – In, technologie výplní styčných
stavebních spár před výplněmi dutin řídkými cementovými zálivkami
bez smrštění řady GROUTEX 6
, dovozce Profimat,
s. r. o.
, výrobce ETS CHIMIQUES
CLOQUETTE sprl
.
* Masivní dům ICON od Dennerta, výrobce
DENNERT Massivhaus GmbH.
* Řešení keramických obkladů a dlažeb
v exteriéru výrobky firmy Ströher
, dovozce
Ing. Jaroslav Sysel – Kermat, výrobce
Ströher GmbH.
* Keramické terasové dlaždice KeraCeram –
Osmose
, dovozce Ing. Jaroslav Sysel –
Kermat
, výrobce Westerwälder Elektro Osmose Müller
GmbH & Co. KG
.
 
Soutěž podle organizátorů prokázala vysokou technickou úroveň
produktů, jejich uživatelský i ekologický přínos, energetickou
úspornost a podporu trvale udržitelného rozvoje českých
výrobců. Rada programu soutěže i členové poroty se vyjádřili
pro její další pokračování.
Podrobné informace najdete na
www.stavebnivyrobekroku.cz.
wd s použitím podkladů organizátora