Soutěže

Stavbě roku Středočeského kraje 2021 dominují školy a dopravní stavby

Do 8. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2021 se přihlásilo rekordních 38 staveb. Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby bude hodnotit 8členná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční 30.září 2021 v GASKu, v Kutné Hoře.

Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje, dále Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a nově i s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

V letošním ročníku mezi 38 přihlášenými převažují po deseti stavbách stavby škol a stavby dopravní. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 8 staveb technické a veřejné infrastruktury, 4 stavby pro sport a volný čas, zastoupení zde mají také stavby pro zdravotnictví, bydlení, kulturu, výrobu i administrativu. Rekonstrukce a revitalizace mírně převažují nad novostavbami. Veřejní zadavatelé výrazně převažují nad soukromými investory a činí celých 85% přihlášených staveb.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má přes 30 měst a obcí. Hned pět želízek v ohni má město Benešov.

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (zdroj: Nadace ABF)Sportovní hala v Borkách - HALA BORKY (zdroj: Nadace ABF)Administrativní budova POHL cz (zdroj: Nadace ABF)ČOV Bakov nad Jizerou intenzifikace (zdroj: Nadace ABF)

Posuzování staveb a porota Stavby roku Středočeského kraje 2021

Velká pozornost bude tradičně věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů. Významným kritériem bude tradičně rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími jsou stavby velkých měřítek s nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů. V odborné porotě nově za Středočeský kraj usednou prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, který je zároveň předsedou poroty a Ing. arch. Jakub Straka. Dalšími členy poroty jsou Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. Eva Štejfová, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obec architektů zastupuje v porotě opět architekt Zdeněk Jiran. Porota navštíví všechny přihlášené stavby a bude ji doprovázet tradičně filmový štáb, který připravuje unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem (zdroj: Nadace ABF)Rodinný venkovský dům, Bystřice (zdroj: Nadace ABF)Mateřská škola K Hradišťátku, Dolní Břežany (zdroj: Nadace ABF)Stodola 21, Třebešice (zdroj: Nadace ABF)

Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2021

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 30. září 2021 v GASKu v Kutné Hoře. Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž nominace a zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti. Hlasovat je možné až do 29.9.2021 do 12 hodin. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2022.

Přihlášená i oceněná díla Stavby roku Středočeského kraje 2021 budou k vidění na výstavách i dalších doprovodných akcích v regionu.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

tisková zpráva