Soutěže

Stavba roku Kraje Vysočina 2013 – domov důchodců, čistírna odpadních vod a administrativní budova

Nezdařilejšími novostavbami na Vysočině byly podle odborníků v minulém roce přístavba domova důchodců ve Ždírci, čistírna odpadních vod u Kostelce a administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě. Mezi rekonstrukcemi získala titul obnova základní umělecké školy v Jihlavě. Výsledky 12. ročníku soutěže Stavba kraje Vysočina 2013 byly vyhlášeny 11. 6. 2014 v Počátkách.  

Soutěž pořádá Stavební sdružení Vysočina se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ČKAIT a Krajem Vysočina. Do soutěže bylo přihlášeno 19 staveb, hodnoceny byly ve čtyřech kategoriích.
Přístavba krajského domova důchodců ve Ždírci získala krajský titul za vhodné architektonické řešení respektující stávající areál. Čistírna odpadních vod vybudovaná spolu s kanalizací pro Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy byla vyhodnocena jako nejzdařilejší mezi loňskými vodohospodářskými a zemědělskými stavbami na Vysočině, a to i díky vhodnému začlenění stavby do krajiny. Administrativní budova Moravských kováren v Jihlavě vyhrála mezi průmyslovými a dopravními stavbami a získala také cenu veřejnosti.
Pro jihlavskou základní uměleckou školu stavbaři opravili historickou budovu na Masarykově náměstí podle návrhu architekta Jaroslava Huňáčka. Projekt radnice stál 80 miliónů korun, dotovala ho EU. Minulý rok se probojoval mezi 16 finalistů republikové soutěže Stavba roku.
Doprovodným programem je soutěž studentů v projektování. Letos navrhovali víceúčelový dům v Počátkách s lékařskými ordinacemi a byty. Oceněni byli i nejlepší učni ze stavebních oborů.
Podrobné informace najdete zde.
zpráva ČTK