Soutěže

Stavba roku 2017 – nominace

Dne 8. září 2017 proběhlo setkání přihlašovatelů a zástupců státních a odborných institucí v rámci vyhlášení 15 nominovaných staveb v ČR a tří zahraničních staveb z 52 přihlášených, které soutěží o titul Stavba roku 2017. O Zvláštní ceny se ucházejí všechny přihlášené stavby bez ohledu na rozhodnutí poroty. O jejich udělení rozhoduje Sbor expertů. Na www.stavbaroku.cz můžete svým hlasem rozhodnout o Ceně veřejnosti, a to do 5. října do 12 hodin.

Udílení ocenění proběhne dne 5. října 2017 na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze.

„Již 25 let je cílem soutěže vyzdvihnout stavby, jejichž krása, odvážnost konstrukčního řešení, kvalita všech detailů a správné nastavení kvalitativního standardu umožňuje jejich trvalé, ekologické a ekonomické užívání,“ komentuje Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a rady soutěže Stavba roku, a dodává: „Šancí, jak lépe a chytřeji stavět, vytvářet lepší prostředí, veřejný prostor, podmínky pro funkční využívání staveb pro jejich ekonomický provoz a správu, je proces digitalizace stavebnictví. A tento trend se projevuje stále častěji i mezi soutěžícími stavbami.“

„Zajímavým průzkumem názoru české veřejnosti na kvalitní stavitelství je i hlasování o Cenu veřejnosti. Provádíme ho od roku 2008 a pravidelně se ho ročně účastní kolem 140 000 lidí z celé republiky,“ dodává MgA. Petra Miškejová, manažerka soutěže Stavba roku, a doplňuje: „Na připravované prestižní přehlídce Stavba čtvrtstoletí bude mít veřejnost možnost si připomenout celý běh soutěže, ale hlasovat i pro další stavby, které ještě neměly možnost se představit.“

Odborná porota:
Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (předsedkyně poroty); Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, člen poroty za Nadaci ABF; Ing. Renata Zdařilová, člen poroty za ČKAIT; Ing. Ladislav Vaněk, náhradník poroty za MPO; Ing. Jiří Koliba, člen poroty za MPO; doc. Ing. František Kulhánek, člen poroty za SPS ČR; Ing. arch. Petr Kordovský, člen poroty za ČVUT; Ing. Tomáš Chromý, náhradník poroty za ČKAIT

Náročnou práci odborné poroty komentuje její předsedkyně doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.: „V letošním roce jsme společně hodnotili opět jinou skladbu staveb než v předchozích ročnících. Potěšilo nás, že narostl počet přihlášených novostaveb i rekonstrukcí budov pro bydlení (celkem 15). Příjemně na nás působily stavby, které zvyšují přitažlivost pobytu ve veřejném prostoru (městském parteru, náměstí, parcích atd.). Podobně je to s rekonstrukcemi, které se již netýkají jen historických památek, ale vracejí do života objekty původně všedního účelu – bývalá kotelna, vozovna, opuštěný hotel či zanedbaný soubor obecního dvora. Pro porotce to byl opět velmi přitažlivý ročník, o němž se dá říci, že by nominaci mohli získat všichni, kdo se přihlásili. Úroveň stavění v naší zemi skutečně narůstá.“

Putovní výstava soutěže Stavba roku zahájí svou cestu na veletrhu For Arch ve dnech 19.–23. září, kde bude také probíhat hlasování o Cenu veřejnosti formou anketních hlasovacích lístků. Návštěvníkům veletrhu budou současně na výstavních panelech prezentované i objekty soutěže o Stavbu roku Středočeského kraje a slovenské soutěže Stavba roka.

Mezi přihláškami jsou kvalitativně zajímavá díla s rozdílným účelem využití. Do užšího výběru 15 nominovaných staveb se dostalo široké spektrum objektů. Patří mezi ně ohromující vodní dílo, rekonstrukce radnice s legendou o hodinách, rekonstrukce historického centra města s uměleckou řemeslnou prací v jižních Čechách, rekonstrukce významného poutního areálu ve středních Čechách, výstavba výzkumného univerzitního centra evropské úrovně, novostavba smart bytů a rekonstrukce industriální budovy před demolicí v Praze, přeměna rodného domu v muzeum v severních Čechách, revitalizace sadů v zóně biotopů a stavební úpravy historické galerie ve východních Čechách, rekonstrukce secesní vily na Vysočině, viadukty ve švýcarském duchu, technologicky i uživatelsky vyspělé firemní sídlo i nejmodernější atletická hala ze Severomoravského kraje a v neposlední řadě unikátní rekonstrukce železničního mostu v Jihomoravském kraji.

Do užšího výběru v soutěži Zahraniční stavba roku 2017, která reprezentuje schopnosti českých stavebních profesionálů za hranicemi, se dostalo slovenské vodní dílo s elektrárnou s netradičním betonovým designem, urbanistický komplex administrativních budov s druhou nejvyšší věží v Polsku a výstavba obchvatu polského města s vysokým stupněm složitosti v nestabilním terénu.

Nominace (bez pořadí)
1. Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice–Týn nad Vltavou
Projektant:
Aquatis, a. s.
Dodavatel:
Metrostav, a. s.
Přihlašovatel:
Metrostav, a. s.
Investor:
Ředitelství vodních cest České republiky

Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice–Týn nad Vltavou

Nominace byla udělena za vytvoření posledního stupně plavební dráhy s citlivě do přírody včleněnou konstrukcí se zřetelem k architektonickému řešení jednotlivých staveb.

12. Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice
Projektant:
Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.
Dodavatel:
Eurovia CS, a. s.
Přihlašovatel:
Stráský, Hustý a partneři, s. r. o., Eurovia CS, a. s., Skanska, a. s., Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava

Viadukty přes údolí potoka Hrabynka a údolí potoka Kremlice

Nominace byla udělena za vytvoření mostů s nápaditě řešenou konstrukcí spřažených ocelobetonových komorových nosníků se široce vyloženými konzolami se zřetelem k citlivému posazení do přírodního rámce.

14. Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově
Autor:
Projektstudio EUCZ, s. r. o., Ondřej Klimek, David Kotek
Projektant: Projektstudio EUCZ, s. r. o.
Přihlašovatel: Projektstudio EUCZ, s. r. o.
Investor: Lumius, spol. s r. o.

Firemní sídlo společnosti Lumius ve Sviadnově

Nominace byla udělena za vytvoření energeticky vysoce úsporné budovy se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a kompozici zeleně v interiéru i exteriéru.

15. CIIRC – Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze
Autor:
Petr Franta a Architekti & Asoc, s. r. o.
Projektant:
Technico Opava, s. r. o.
Dodavatel:
Hochtief CZ, a. s., VCES, a. s.
Přihlašovatel:
Hochtief CZ, a. s.
Investor:
České vysoké učení technické v Praze

CIIRC – Český institut informatiky robotiky a kybernetiky v Praze

Nominace byla udělena za velkoryse užité polyetylénové fólie v ojedinělém stavebním řešení se zřetelem k řešení velkokapacitního parkovacího prostoru.

16. Atletická hala Vítkovice v Ostravě
Projektant:
Chválek Ateliér, s. r. o.
Dodavatel:
EKKL, a. s.
Přihlašovatel:
Vítkovice Aréna, a. s.
Investor:
Vítkovice Aréna, a. s.

Atletická hala Vítkovice v Ostravě

Nominace byla udělena za působivé použití lepené dřevěné konstrukce se zřetelem k dispozičnímu rozčlenění sportovišť, včetně využití rekonstruovaného lehkoatletického tunelu.

22. Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích
Projektant:
New Visi, s. r. o.
Dodavatel:
BAK stavební společnost, a. s.
Přihlašovatel:
BAK stavební společnost, a. s.
Investor:
Statutární město Pardubice

Revitalizace Tyršových sadů – podzámeckého parku v Pardubicích

Nominace byla udělena za vytvoření přitažlivého městského veřejného rekreačního prostoru se zřetelem k vodohospodářským stavbám, stejně jako ke kompozici zeleně.

24. Smart byty Nové Butovice v Praze
Autor:
Atelier Smitka, s. r. o., Ing. arch. Daniel Smitka
Projektant:
Atelier Smitka, s. r. o.
Dodavatel:
Trigema Building, a. s.
Přihlašovatel:
Trigema, a. s.
Investor:
Trigema, a. s.

Smart byty Nové Butovice v Praze

Nominace byla udělena za vytvoření energeticky úsporné stavby, připravené pro využití technologií pro inteligentní bydlení se zřetelem k urbanistické a architektonické koncepci souboru.

28. Radnice a knihovna Kardašova Řečice
Autor:
Atelier Žiška, s. r. o.
Projektant:
Atelier Žiška, s. r. o.
Dodavatel:
Spilka a Říha, s. r. o.
Přihlašovatel:
Město Kardašova Řečice
Investor:
Město Kardašova Řečice

Radnice a knihovna Kardašova Řečice

Nominace byla udělena za rekonstrukci historického objektu se zřetelem k dispozičnímu řešení, stejně jako k novým dřevěným konstrukcím.

31. Kotelna Park Radlice v Praze
Projektant:
AED project, a. s.
Dodavatel:
Metrostav, a. s.
Přihlašovatel:
Red Group, s. r. o.
Investor:
Red Group, s. r. o.

Kotelna Park Radlice v Praze

Nominace byla udělena za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.

32. Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích
Autor:
Hlaváček – architekti, s. r. o.
Projektant:
Hlaváček – architekti, s. r. o.
Dodavatel:
Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictvwa Przemyslowego
Přihlašovatel:
Hlaváček – architekti, s. r. o.
Investor:
Škoda Auto, a. s.

Rodný Dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích

Nominace byla udělena za oživení a dostavbu původního domu se zřetelem k velkorysému prostorovému řešení a nově pojaté muzejní expozici.

33. Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov
Projektant:
EXprojekt, s. r. o.
Dodavatel:
sdružení Břeclav most – Firesta + AŽD
Přihlašovatel:
Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.
Investor:
SŽDC, s. o.

Rekonstrukce mostu v km 80,930 Hohenaun (ÖBB) – Přerov

Nominace byla udělena za vytvoření konstrukčně ojedinělého a esteticky velmi působivého mostu pro rychlostní železniční trať.

35. Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek
Projektant:
akad. arch. Karel Lapka, akad. arch. Ing. Kateřina Vávrová
Přihlašovatel:
Město Písek
Investor:
Město Písek

Rekonstrukce parteru obvodové linie historického centra města Písek

Nominace byla udělena za vytvoření přitažlivé, povětšinou pěší zóny kolem historického jádra města se zřetelem k citlivému propojení tradičních a nových prvků městského parteru.

36. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora v Příbrami
Autor:
Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing. Romana Hubková, Ing. arch. Michal V. Křepel, Ing. arch. Lukáš Kozák
Projektant:
Ing. arch. Richard Cibik – Facis architekti, f. o., Ing. arch. Richard Cibik
Dodavatel:
Starkon, a. s.
Přihlašovatel:
Starkon, a. s.
Investor:
Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

Nominace byla udělena za citlivou rekonstrukci historického poutního místa se zřetelem k zpřístupnění a využití dříve uzavřených prostor.

40. Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové
Projektant:
3Q Project, a. s.
Dodavatel:
STAKO, s. r. o.
Přihlašovatel:
STAKO, s. r. o.
Investor:
Královéhradecký kraj

Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové

Nominace byla udělena za provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor.

43. Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě
Autor:
Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Projektant:
Ing. arch. Miroslav Velehradský, Ing. arch. Dagmar Velehradská
Dodavatel:
Podzimek a synové, s. r. o.
Přihlašovatel:
Podzimek a synové, s. r. o.
Investor:
Petr a Iveta Kličkovi

Rekonstrukce secesní vily v Jihlavě

Nominace byla udělena za pečlivě provedenou revitalizaci secesní vily se zřetelem k citlivému vztahu k prvkům uměleckého řemesla a ohleduplné vestavbě nového podkroví.

Nominace na Zahraniční stavbu roku 2017 (bez pořadí)
50. VD Želiezovce v Levicích, Slovenská republika
Dodavatel:
Metrostav, a. s.
Přihlašovatel:
Metrostav, a. s.
Investor:
MVE Želiezovce, s. r. o.

Vodní dílo Želiezovce v Levicích, Slovenská republika

Nominace byla udělena za vytvoření velmi působivého vodohospodářského a neritického díla s vysokou výtvarnou úrovní provedení železobetonových konstrukcí se zřetelem k začlenění do krajiny.

52. Warsaw Spire, Varšava, Polská republika
Autor:
Jaspers-Eyers architects, John Eyers
Projektant:
Gilles Bollens
Dodavatel:
AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group
Přihlašovatel:
AGC Flat Glass Czech, a. s., člen AGC Group
Investor:
Ghelamco Poland

Warsaw Spire, Varšava, Polská republika

Nominace byla udělena za vytvoření souboru výškových objektů s novým řešením městského prostoru se zřetelem k velkorysosti použití extra čirého skla s dokonale tepelně izolačním povlakem.

53. Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika
Projektant:
Sweco Consulting Sp. Z o. o.
Dodavatel:
M-Silnice, a. s.
Přihlašovatel:
M-Silnice, a. s.
Investor:
Zarad dróg wojevodskich w Katowicach

Stavba obchvatu Pawlowice, Polská republika

Nominace byla udělena za provedení důležité dopravní stavby v geologicky mimořádně složitém území.

Vyhlašovateli soutěže Stavba roku jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (organizátor soutěže), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Sbor expertů, kteří podrobně hodnotili všechny stavby v prvním kole, pracoval ve složení:
za NABF: Jiří Vasiluk, Klára Zubíková, Petr Vaněk, Tomáš Minka;
za ČKAIT: Jiří Grosz (také MK), Vladimír Pospíšil, Pavel Štěpán;
za MPO: Jiří Koliba, Ladislav Vaněk, Romana Darmovzalová;
za SPS: Miloslav Mašek, Michal Smola;
za Centrum pasovního domu (CPD): Michal Čejka, Josef Smola;
za SFŽP: Jakub Hrbek;
za SFRB: František Hadáček, Milan Veselý;
za SFDI: Karel Havlíček, Ivo Vykydal;
za AsociacI pro urbanismus a územní plánování (AUÚP): Petr Durdík, Petr Vávra, Vladimír Mackovič;
za MMR: Josef Morkus;
za časopis Stavitel: Jiří Kučera.

Více informací o soutěži najdete na www.stavbaroku.cz.

tisková zpráva, wd