Soutěže

Společnost Wienerberger vyhlásila 8. ročník středoškolské Soutěže o nejlepší projekt

Soutěž o nejlepší projekt pořádaná firmou Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., vstupuje do 8. ročníku. Přihlásit se mohou všichni studenti 3. a 4. ročníků středních průmyslových škol stavebních na území ČR a soutěžit o zajímavé finanční odměny. 

Úkolem pro studenty 3. ročníků je projekt rodinného domu, studenti 4. ročníků pak zpracovávají projekt občanské stavby. Od letošního ročníku se mohou studenti nově získat také speciální ocenění – nejlepší projekt rodinného domu s použitím produktů Tondach (studenti 3. ročníků) a nejlepší projekt občanské stavby s použitím produktů Tondach (studenti 4. ročníků).

Termín pro přihlášení do soutěže a odevzdání soutěžních prací je 14. 4. 2017 pro kategorii projekt občanské stavby (vč. speciálního ocenění) a 19. 5. 2017 pro kategorii projekt rodinného domu (vč. speciálního ocenění). Vzhledem k omezenému počtu studentů a škol, které je možné do soutěže zaregistrovat, je doporučeno podat přihlášku co nejdříve. Přihláška a pravidla soutěže jsou k dispozici na www.porotherm.cz/soutez_skoly. Přihlášky je potřeba zaslat emailem na soutez_skoly@porotherm.cz nebo poštou do sekretariátu soutěže.

Soutěž opět probíhá ve dvou soutěžních kolech – školním a celostátním. V prvním kole vyberou tři nejlepší práce z dané školy v obou soutěžních kategoriích (Porotherm) a nově také jeden nejlepší projekt s použitím produktů Tondach z dané školy v obou soutěžních kategoriích (Tondach) společně zástupci firem Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., a Tondach Česká republika, s. r. o., a zástupci dané školy. Všechny práce oceněné v prvním soutěžním kole automaticky postupují do kola druhého, kde se jejich hodnocením zabývá odborná porota skládající se ze zástupců firem Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., a Tondach Česká republika, s. r. o., zástupců mediálních partnerů soutěže a nezávislého odborníka v oboru stavebnictví. Porota na základě hodnocení soutěžních projektů stanoví tři vítězné práce v každé kategorii (Porotherm) a nově také jednu vítěznou práci s použitím produktů Tondach v obou soutěžních kategoriích (Tondach).

Všechny soutěžní práce musí obsahovat minimálně půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví), kladecí výkres stropu (pokud to konstrukce stavby umožňuje), řez budovou, pohledy a detaily. Projekty studentů 4. ročníků musí dále obsahovat také vizualizaci navrženého objektu. Pro studenty 3. ročníků je vizualizace dle pravidel nepovinná, ale vzhledem k lepšímu dokreslení projektu je doporučená. Pokud má student zájem účastnit se také nově zavedeného speciálního ocenění, tak musí navíc dodat výkres střechy a detail, návrh typu krytiny pro daný sklon střechy a návrh na DHV (doplňkovou hydroizolační vrstvu). Studenti, kteří postoupí do 2. kola soutěž, pak musí nově zpracovat grafický panel (jeho specifikace je součástí pravidel a vzor je ke stažení na www.porotherm.cz/soutez_skoly).

Studenti mohou své projekty zpracovat jak ručně, tak na počítači, a to v měřítku 1 : 50 (detaily v měřítku dle složitosti a pro jasnou prezentaci práce), výkresy mohou odevzdat na libovolném materiálu, ale vždy poskládané do desek formátu A4. Projekty musí být zpracovány s maximálním použitím produktů Porotherm a Tondach (pokud to stavba umožňuje) včetně typových detailů a konstrukčních řešení.

Při hodnocení soutěžních prací se hodnotitelé v obou soutěžních kolech zaměřují na technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení stavby, originalitu stavebně-technického řešení, rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu a rozsah využití výrobků firmy Tondach při konstrukčním řešení projektu (pokud to stavba umožňuje, tj. stavba má šikmou střechu). Výše uvedené požadavky kladené na soutěžní projekty byly stanoveny na základě praktických zkušeností odborníků v oboru stavebnictví a pomáhají tak studentům připravit se na praxi v tomto oboru.

Pro studenty, jejichž soutěžní práce budou v rámci soutěže oceněny, jsou připraveny lákavé finanční odměny – v 1. kole získají studenti umístění v rámci své školy na 1. místě 1500 Kč, na 2. místě 1000 Kč a na 3. místě 500 Kč, a to v obou soutěžních kategoriích (Porotherm). Studenti vybraní v rámci speciálního ocenění získají 1000 Kč v obou soutěžních kategoriích (Tondach). Kromě studentů se v 1. kole mohou na finanční ocenění těšit také školy, které přihlášení studenti navštěvují (Porotherm i Tondach), a odborní pedagogové, se kterými ocenění studenti své projekty konzultovali (Porotherm). Ve 2. kole obdrží studenti za 1. místo 10 000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 3000 Kč v obou soutěžních kategoriích (Porotherm). Studenti, jejichž projekty budou vybrány v rámci speciálního ocenění, získají 5000 Kč v obou soutěžních kategoriích (Tondach). Odměněny budou opět také školy oceněných studentů – každá škola získá finanční odměnu a 30 vstupenek na mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2017 nebo na jiný veletrh s podobným zaměřením (Porotherm).

podle podkladů firmy Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.