Soutěže

Soutěží pro teenagery VELUX King of Daylight už prošla generace architektů a projektantů

Celá generace architektů a projektantů už prošla středoškolskou soutěží King of Daylight, kterou společnost VELUX vyhlašuje letos již podvacáté. Jedna z nejstarších soutěží pro teenagery studující stavební obory u nás promítla jubileum i do odměny – vítěz hlavní kategorie Rodinný dům získá 20 tisíc korun. Navrhovat stavby budou středoškoláci tradičně i v disciplíně Freestyle a nově v kategorii Build for Life pro udržitelnou výstavbu. Na představení novinky Build for Life a práci s denním světlem při designování staveb se zaměřil i nový dvoudílný webinář.

Soutěž King of Daylight pro studenty středních průmyslových škol stavebních se zaměřuje na návrhy domů s promyšleným využitím denního světla, podmínkou je uplatnění střešních oken, světlíků či světlovodů značky VELUX. Stavby by měly mít kvalitní architektonické a dispoziční řešení, které zároveň respektuje principy udržitelného stavitelství. Důraz je kladen na vytvoření zdravého vnitřního prostředí a na užití stavebních technologií a postupů, které podporují energetickou efektivitu a mají minimální dopad na životní prostředí. Cílem je vyvářet domy, které zvyšují pohodlí a bezpečí nejen svých obyvatel, ale přinášejí hodnotu i celé komunitě a širšímu okolí. Během dosavadních 19 ročníků projektu, který začínal pod titulem „Život pod střechou“,  zhodnotila odborná porota již zhruba tři tisíce studentských prací.

„Soutěž King of Daylight má pozitivní vliv na uvažování mladých architektů a projektantů o denním světle a vnitřním prostředí budov. Smyslem soutěže je učit už nejmladší generaci projektovat budovy, které jsou dobře prosvětlené, snadno větratelné a příjemné k životu. Stejně jako v minulých letech, i letos je úkolem studentů navrhnout stavbu, do níž denní světlo a čerstvý vzduch přicházejí skrze střechu prostřednictvím výrobků VELUX. Navržené řešení musí být energeticky efektivní a zabezpečit trvale optimální vnitřní prostředí pro zdravé a pohodlné užívání,“ říká Marek Petrík, architekt společnosti VELUX Česká republika a Slovensko.

Nová kategorie Build for Life 

Pravidla soutěže prošla letos inovací, v souladu s trendy udržitelnosti byla vyhlášena nová kategorie Build for Life. Inovován byl i koncept soutěže, kdy student může komunikovat přímo s odborníky ze společnosti VELUX, získat předem informace z fyzických školení i webinářů a v administrativním prostředí soutěže si pak vytvořit svůj profil. Do něj může materiály nahrávat postupně nebo je opravovat na základě zpětné vazby od odborníků ze společnosti VELUX.

I jubilejní 20. ročník soutěže King of Daylight proběhne ve dvou kolech. Z prvního školního vyšle každá zúčastněná škola jednu až tři nejlepší práce svých studentů. Jejich autoři získají nejen věcnou cenu v hodnotě 1 000 Kč, ale i postup do celostátního kola. Porota složená ze zástupce školy a zástupce společnosti VELUX má právo navíc udělit projektu „divokou kartu” dle vlastního uvážení.

V celostátním kole rozhodne o vítězích i dalších odměněných porota složená ze dvou nezávislých odborných porotců a jednoho zástupce společnosti VELUX. Vítěz kategorie Rodinný dům získá odměnu 20  tisíc korun a vítězové kategorií Freestyle a Build for Life obdrží po 10 tisících korun, odměněni budou i vedoucí práce. První tři školy s nejvyšším počtem odevzdaných prací si pak mezi sebou rozdělí 20 tisíc korun.

Důležité termíny:

Registrace účastníkůdo 6. května 2024
Odevzdání soutěžních pracído 6. května 2024
Zasedání porotykvěten  2024
Slavnostní vyhlášení výsledků12. června 2024

Více informací o soutěži King of Daylight naleznete na webové stránce společnosti VELUX, kde si můžete prohlédnout i soutěžní práce z posledního ročníku v kategoriích Rodinný dům a Freestyle.

www.velux.cz