Soutěže

Soutěž Zelená střecha roku 2018 – výsledky

Do pátého ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již tradičně uspořádala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, se přihlásilo třináct děl, z toho deset do kategorie Veřejná zelená střecha a tři do kategorie Zelená střecha na rodinném domě. 

Ambicí soutěže Zelená střecha roku je seznámit veřejnost s možností ozeleňování střech budov a jiných stavebních konstrukcí. Cílem soutěže je také podpořit kvalitní realizace staveb
a ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.
Téma zeleně ve městech, včetně vegetačních střech, bylo v letošním horkém a suchém létě velmi diskutované, i proto není nutné o nezbytnosti rostlin pro životní prostředí dnes nikoho přesvědčovat. Je však potřeba ukázat, že zelené střechy jsou funkčním řešením, které jsou v České republice odborníci schopni vyprojektovat, kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat.
Přihlášené zelené střechy hodnotila pětičlenná odborná porota v termínu 19.–20. června 2018. Převážnou většinu soutěžních děl letos představovaly administrativní budovy. Je potěšující, že ozeleněné střechy a terasy slouží všem, kteří v budovách pracují, k odpočinku, obědovým pauzám, pracovním jednáním i společenským setkáním. Je to důkaz, že investoři si uvědomuji nutnost nabídnout nájemníkům víc než jenom dokonale zařízené kanceláře.
Vzhledem k vysoké úrovni většiny přihlášených děl se rozhodla porota rozdělit díla v kategorii Veřejné zelené střechy do podkategorie extenzivní zelené střechy a intenzivní zelené střechy. V každé podkategorii pak udělila 1.–3. místo.

Výsledky soutěže
Veřejná zelená střecha intenzivní
1. místo: Drn – zelená střecha mezi věžemi
Zhotovitel: Zahradní Architektura Kurz, s. r. o.
Investor: DRN, a. s.
Autoři projektu: Ing. arch. Stanislav Fiala, Jan Kocourek, Fiala + Nemec, s. r. o.
Novostavba na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy se příhodně jmenuje Drn. Výraznou úlohu na nové polyfunkční budově totiž má vegetace – na stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky osázené okrasnými travinami a jarními cibulovinami, které jsou rozmístěné na ochozech kolem pěti pater. Nájemníkům kanceláří slouží střešní zahrada s úchvatným výhledem na Prahu.
2. místo: Střešní terasa budovy Delta
Přihlašovatel a investor: Passerinvest Group, a. s.
Projektant zeleně: Ing. Alena Burešová, JENA – zahradní architektura
Generální projektant: Aulík Fišer architekti, s. r. o. – Ing. arch. Jakub Fišer, Ing. arch Jan Aulík
Zhotovitelé: Zahrady a zeleň, s. r. o.,
Generální dodavatel – GEMO Olomouc
Střešní terasa budovy Delta, která je nejnovějším a také největším přírůstkem v areálu BB centra v pražské Michli. Nájemcům jsou k dispozici velkoryse řešené střešní terasy o ploše 1500 m² s bohatou zelení a relaxačními zónami. Systém zvýšených záhonů proměnlivé hloubky v kombinaci se dřevem vytváří na střeše uzavřené i otevřené prostory určené pro krátkodobý odpočinek zaměstnanců a také pro společné firemní akce.
3. místo: Levitující venkovní expozice NZM
Autoři projektu: Ateliér Kročák-architekt, Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. Bohdana Škodová – sadové úpravy
Investor: Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Zhotovitelé: AVERS, spol. s r. o., Geosan Group, a. s.
Netradiční rozlehlá nástavba vytvořila prostor pro pobytovou střešní terasu, která slouží jako venkovní expozice či jako místo pro kulturní a společenské akce. Návštěvníci muzea si zde mohou odpočinout na trávníku či uspořádat soukromý piknik s ničím nerušeným výhledem na Prahu.

Veřejná zelená střecha intenzivní, 1. místo: Drn – zelená střecha mezi věžemi, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZVeřejná zelená střecha intenzivní, 2. místo: Střešní terasa budovy Delta, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZVeřejná zelená střecha intenzivní, 3. místo: Levitující venkovní expozice NZM, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ

Kategorie Veřejná zelená střecha extenzivní
1. místo: Zelená střecha jako spojovací prvek – přístavba administrativní a výrobní budovy v Černé Hoře
Investor: VF, a. s.
Zhotovitelé: Ing. Josef Zapletal (zelená střecha), HT Steel, a. s. (dodavatel stavby)
Autoři projektu: Ing. Vlastimil Dvořák, Ing. Filip Rothröckel
GP: HiProject, s. r. o.
firma VF, a. s., ozelenila část spojovacího objektu staré a nové budovy. Plochá extenzivní zelená střecha zde plní funkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou.
2. místo: Zelená střecha s vůní kávy – nástavba na administrativní budově Delikomat v Modřicích
Investor: Delikomat, s. r. o.
Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott – zeleň, Ing. Ivan Juránek – stavebně-technické řešení, Ateliér Štěpán – architektonická část
Zhotovitelé: Ing. Ivan Juránek, Ing. Petr Förchtgott (zeleň)
společnost Delikomat vyřešila nástavbu na administrativní budově jako plochou zelenou střechu, která slouží jako odpočinková zóna pro zaměstnance s možností využívání během celého roku díky prosklené kuchyňce i venkovnímu posezení.
3. místo: Zelená střecha jako pokus – administrativní budova Botanické zahrady hl. města Prahy
Investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy
Autoři projektu: ateliér AND, Ing. arch. Miloš Hůla
Zhotovitelé: Zahrada Olomouc, s. r. o., Botanická zahrada hl. m. Prahy
Botanická zahrada hl. m. Prahy získala cenu za zelenou střechu na budově ředitelství. Střecha zde plní funkci krycí, retenční, pobytovou, sbírkovou a pokusnou. Střecha je kombinovaná – část je plochá, část šikmá. Tomu odpovídá i použitý druh vegetace a sice kombinace extenzivních ploch s polointenzivními.

Veřejná zelená střecha extenzivní, 1. místo: Zelená střecha jako spojovací prvek – přístavba administrativní a výrobní budovy v Černé Hoře, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZVeřejná zelená střecha extenzivní, 2. místo: Zelená střecha s vůní kávy – nástavba na administrativní budově Delikomat v Modřicích, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZVeřejná zelená střecha extenzivní, 3. místo: Zelená střecha jako pokus – administrativní budova Botanické zahrady hl. města Prahy, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ

Kategorie Zelená střecha na rodinném domě
1. místo: Villa Sophia
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRE, spol. s r. o.
Autoři projektu: Ing. arch. Lucie Roubalová, DiS., a ACRE, spol. s r. o.
Dodavatel stavby: STINGS 96, spol. s r. o.
Extenzivní, částečně plochá a částečně šikmá zelená střecha na Ville Sophia v Praze, jejíž plocha je 260 m². Spodní část vegetačního souvrství je tvořena deskami z hydrofilní minerální vlny. Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce, do kterého byly dosázeny modřence a dosety kostřavy a hadinec obecný.
2. místo: Střecha na venkovní kuchyni
Přihlašovatel a investor: Nadace Partnerství
Zhotovitelé: Nadace Partnerství, Knauf Insulation, spol. s r. o., SEDUM TOP SOLUTION, s. r. o., Badger Meter Czech Republic, s. r. o.
Jako inspirativní řešení pro drobnější stavby byla druhým místem oceněna extenzivní střecha na přístřešku venkovní kuchyně v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně pod Špilberkem. Vzhledem k tomu, že střecha byla ozeleněna dodatečně, bylo nutné zvolit takové řešení, které příliš nezatíží dřevěnou konstrukci. Díky instalaci měřicí techniky je možné sledovat, jaké množství vody taková jednoduchá zelená střecha zadrží.
3. místo: Šikmá zelená střecha v Chrustenicích
Přihlašovatel a zhotovitel: GreenVille service, s. r. o.
Autoři projektu: Ing. Michal Jinek, Ing. Dagmar Pechová
Střecha na slaměném domě je příkladem, že úspěšně lze ozelenit i střechy s velkým sklonem. Šikmá střecha se sklonem 30 ° je založena na ploše 120 m² a vstup do domu je zastřešen plochou střechou o výměře 8 m², která je také pokryta extenzivní zelení.

Zelená střecha na rodinném domě, 1. místo: Villa Sophia, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZZelená střecha na rodinném domě, 2. místo: Střecha na venkovní kuchyni, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZZelená střecha na rodinném domě, 3. místo: Šikmá zelená střecha v Chrustenicích, foto archiv odborné sekce Zelené střechy při SZÚZ

● Čestné uznání: Administrativní budova Metronom Business Ccenter, Praha 5-Stodůlky
Zhotovitel: Petr Kaše – Zahradnické služby
Autoři projektu: JAMI Gardens, s. r. o., Ing. Jakub Víšek
Investor: SAP Business Services Centre Europe, s. r. o.
● Čestné uznání: Extenzivní střecha na kiosku, Brno-Bohunice
Přihlašovatel a investor: ÚMČ Brno-Bohunice
Zhotovitelé: LP staving, s. r. o. (dodavatel stavby), Ing. Josef Zapletal – realizace zelené střechy
Autor projektu: Ing. Zdenek Sendler

Odborná porota
● Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika);
● Zbyněk Ptáček, odborný poradce pro zelené střechy ve společnosti BB COM, specialista na střešní substráty a skladbu zelených střech;
● Ing. arch. Josef Hoffmann, manažer technické podpory se zaměřením na vegetační střechy, trvale udržitelný rozvoj a environmentální certifikace budov ve společnosti Saint Gobain Construction products – Isover;
● Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem;
● Ing. Petr Halama, zahradní architekt a zahradník, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY, s. r. o., člen SZÚZ a člen Rady odborné sekce Zelené střechy.

Porota při svém hodnocení zvažovala zejména tato kritéria: koncepce řešení včetně architektonické kvality, kvalita technického řešení střechy, vhodnost použitého sortimentu, udržitelnost projektu, stav střechy, inovativnost řešení.

Všechny projekty si můžete prohlédnout na stránkách www.zelenastrecharoku.cz.
mi podle podkldů pořadatele