Soutěže

Soutěž Zahrada roku 2020

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlásil 15. ročník soutěžní přehlídky Zahrada roku. Soutěžní projekty je možné přihlásit do 15. srpna.

Soutěžní přehlídka Zahrada roku hledá zahrady, na kterých se myšlenkově a názorově potkali majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali úspěšně zhmotnit zahradníci. Soutěž chce ukázat, že úspěšná a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo a vyzdvihnout kvalitní projektanty a realizátory. Účelem soutěžní přehlídky je také inspirovat odborníky i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích.
Soutěžní přehlídka je určena pro zahrady sloužící převážně k rekreaci, nacházející se u rodinných domů pro trvalé nebo rekreační bydlení. Do soutěže mohou být přihlášeny zahrady buď nově založené, nebo obnovené na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení a předání investorovi v období 1. 1. 2010–1. 8. 2020.

● Uzávěrka přihlášek: 15. srpna 2020
● Hodnocení přihlášených zahrad odbornou porotou: 2.–4. září 2020
● Vyhlášení výsledků soutěže: 18. záři 2020 ve Vile Löw-Beer v Brně

Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porotu jmenuje představenstvo Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s významnými oborovými organizacemi a institucemi (Svaz zakládání a údržby zeleně, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Zahradnická fakulta MENDELU, Fakulta architektury ČVUT aj.). Členové odborné poroty:
● Ing. Radmila Fingerová – autorizovaná krajinářská architektka, vysokoškolská pedagožka na Fakultě architektury ČVUT na Ústavu krajinářské architektury;
● Ing. Petr Halama – majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., projektant a realizátor, předseda představenstva Svazu zakládání a údržby zeleně;
● Ing. Daniel Matějka – autorizovaný krajinářský architekt, praktikující projektant, akademický a vědecko-výzkumný pracovník na Ústavu plánování krajiny Zahradnické fakulty MENDELU, předseda neziskové organizace naOkraji – o krajině na okraji;
● Ing. Petr Mičola – autorizovaný krajinářský architekt, majitel a jednatel ateliéru Gerten, s. r. o., publicista, autor odborných článků a knihy Zahrady a jejich příběhy;
● Ing. Jitka Vágnerová – autorizovaná krajinářská architektka, zaměřuje se především na projekty ve veřejném sektoru, v současnosti projektuje pod značkou Atelier V8. Je členkou Redakční rady časopisu Zahrada, park, krajina.

Kritéria hodnocení
● Kompozice, celkový dojem, estetická působivost, osobitost.
● Funkčnost zahrady – jak zahrada odpovídá zadání majitelů a jejich potřebám, možnosti využití zahrady.
● Návaznost zahrady na dům a okolí, vztah domu a zahrady.
● Kvalita provedené práce – biotické i abiotické prvky.
● Použití rostlin – vhodnost sortimentu vzhledem k podmínkám.
● Kvalita péče o zahradu.
● Hospodaření s vodou v zahradě.

Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu soutěže.
mi s využitím podkladů pořadatele