Soutěže

Soutěž Zahrada roku 2018

Svaz zakládání a údržby zeleně vyhlašuje nový ročník soutěže Zahrada roku. Smyslem soutěže je propagovat kvalitně vyprojektovaná a zrealizovaná díla zahradní a krajinářské tvorby. Termín uzávěrky přihlášek: 15. srpna 2018

Soutěž se snaží najít a ukázat příklady zahrad, na kterých se myšlenkově a názorově potkali majitelé se zahradními architekty, jejichž představy dokázali kvalitně zhmotnit zahradníci. Soutěž je i o hledání vztahu člověka k zahradě a harmonií, která k tomuto souznění náleží. Zamýšlí se nad lidským tvůrčím přístupem, ukazuje různé možnosti uspořádání zahrady a představuje ty, kteří zahrady tvoří.

I když zahradu vnímá většina klientů jako ryze soukromý prostor, přesto jsou zahrady součástí naší krajiny. A každý svou zahradu někdy otevře – přátelům, sousedům, známým.

Porota soutěže Zahrada roku nepřichází do zahrad hledat chyby, či kritizovat. Přichází proto, aby obohatila odborníky i milovníky zahrad, majitele zahrad současných či budoucích a ukázala, že úspěšná a kvalitní tvorba zahrad v sobě spojuje umění i řemeslo.

Do soutěže se přijímají díla, která byla realizována na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení a předání investorovi v období 1. 1. 2010–30. 6. 2018. Oprávněnými přihlašovateli jsou autoři projektu nebo firmy, které zahradu realizovaly nebo se na její realizaci významně podílely (se souhlasem vlastníka zahrady).

Díla posoudí odborná porota prohlídkou realizace na místě. Porota podle dosažených bodů udělí zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Může dojít k situaci, že více zahrad získá stejné ocenění. Všechny ceny jsou čestné.

Kritéria hodnocení: Kompozice, celkový dojem, estetická působivost, osobitost; návaznost na dům a okolí; možnosti využití zahrady; kvalita provedené práce, funkčnost; použití rostlin; péče o provedené dílo.

Podrobné informace a přihlašovací formuláž najdete zde

mi podle podkladů pořadatele