Soutěže

Soutěž Pro vodu – výsledky

Nadace Partnerství vyhlásila výsledky již 3. ročníku soutěže Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou. První vítězný projekt se zaměřil na úspory vody na školách, druhý navrhuje způsob práce s dešťovou vodou na sídlišti. Úspěšné autorky převzaly ocenění a finanční odměny ve výši 30 tisíc korun ve čtvrtek 26. 3. 2015.

Svůj nápad, jak změnit nešetrné či nevhodné způsoby využívání vody, ve finále prezentovalo celkem 9 soutěžních týmů nebo jednotlivců. Převládaly projekty, které spíše řešily hospodaření s vodou ve městech a krajině než v budovách a domácnostech. Přesto se mezi vítězné projekty zařadil projekt „Vzduch do vody zvýší úspory!“ autorek Adély Svejkovské a Pavly Šanderové z Mendelovy univerzity v Brně. Jejich nápad spočívá v kampani, která by přiměla školy instalovat na vodovodní baterie úsporné perlátory (šetřiče provzdušňující vodu). Studentky si spočítaly, že pokud by tato zařízení využívala jejich vlastní fakulta, snížila by se spotřeba pitné vody v umyvadlech z původních 36 tisíc litrů týdně na 10 tisíc litrů.

„Jako jednoho z porotců mě toto jednoduché a efektivní řešení s minimálními pořizovacími náklady nadchlo. Pro Nestlé je voda strategickým tématem a tento projekt je příkladem, jak může být soutěž inspirací pro instituce i jednotlivce a ve svém důsledku prosazovat šetrné a zároveň výhodné postupy v nakládání s vodou,“ uvádí Pavel Novák ze společnosti Nestlé.

Šek na 30 tisíc korun si odnesla také Lucie Pančíková za svou studii proměny veřejného prostranství na sídlišti Vinice v Plzni. Jedním z hlavních prvků její práce byl návrh vodní plochy v centrální části sídliště, do níž by při prudkých deštích stékala voda ze střech paneláků a chodníků. „Kromě toho, že by nádrž při přívalových deštích ulevila náporu na kanalizaci, věřím, že by zároveň byla atraktivní pro obyvatele sídliště,“ hovoří o projektu jeho autorka.

Podrobnosti včetně všech finálových návrhů najdete na www.soutezprovodu.cz.

tisková zpráva