Soutěže

Soutěž LINDAB PROJEKT 2009

Soutěž LINDAB PROJEKT 2009 se pomalu překlápí do své druhé
poloviny. Termín uzávěrky soutěže je 1. 10. 2009.

Do soutěže je možné přihlásit jakoukoliv stavbu, ve které je
použit nebo navržen materiál Lindab. Nezáleží na tom zda, jsou
navrženy krytiny Lindab, okapový systém nebo konstrukční ocelové
prvky Lindab. Do soutěže je možné přihlásit jednu nebo více staveb
vykazující známky výjimečnosti, neotřelosti, unikátního řešení atd.
Hodnocení provede obchodní a technický team Lindab. Projekt
této stavby nebo její samotná realizace musí být dokončeny
v roce 2009 (resp. v průběhu trvání soutěže).
V soutěži bude oceněno šest projektů, po dvou na prvním,
druhém a třetím místě.
Podklady pro přihlášení do soutěže:
● vyplněná přihláška (ke stažení na http://www.lindab.cz/dokumenter/prihlaska2009.docx),
● vypovídající část projektu (vizualizace, výkaz výměr,
půdorys atd.), popř. fotografie dokončené stavby, pokud již došlo
k realizaci.
 
Přihlášku s přílohami zasílejte na stepan.lasek@lindab.com.
 
1. místo
Návštěva výrobních závodů Lindab ve Švédsku se společenským
programem a prohlídkou švédských pamětihodností (3 dny).
 
2. místo
Lyžování v Alpách v sezóně 2009/2010, včetně
ubytování, stravy a permanentek (3 dny).
 
3. místo
Víkendový pobyt v tuzemském horském hotelu pro 2 osoby
v zimní sezóně 2009/2010 (2 dny).
 
tisková zpráva