Soutěže

Soutěž BRICK AWARD 2013–2014 Cihla v 21. století – výsledky

Slavnostní představení a ocenění vítězů 9. ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb BRICK AWARD 2013–2014 Cihla v 21. století proběhlo dne 30. dubna 2014 v Hergetově cihelně v Praze na Malé Straně. Do soutěže bylo přihlášeno 27 staveb a rekonstrukcí, při jejichž realizaci byly použity převážně cihly a cihlové systémy.
Smyslem a cílem soutěžní přehlídky je snaha společnosti Wienerberger cihlářský průmysl prezentovat architektonicky i realizačně kvalitní stavby z cihel a upozorňovat širokou veřejnost na jejich uživatelskou atraktivitu jak z hlediska ekonomicky výhodné výstavby, tak technologické přizpůsobivosti s ohledem na požadavky uživatelů na komfortní, ekologické, energeticky, provozně i ekonomicky nenáročné užívání.
Odbornou porotu vedla doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., členy byli Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, PhD.; Ing. arch. Alexandr Kroha, doc. Ing. arch. Iva Poslušná, PhD.; Ing. Antonín Horský, členy-náhradníky byli Ing. Ladislav Brett, RNDr. Jiří Hejhálek, doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. arch. Jitka Pálková a PhDr. Matěj Šišolák.
Záštitu nad soutěží převzal ministr průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěžní přehlídky jsou Centrum stavebního inženýrství a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků. Mediálními partnery jsou vydavatelství Business Media CZ, Jaga Media a Vega.
Hlavní cenu BRICK AWARD Dům roku 2014 ve výši 100 000 Kč porota udělila rodinnému domu Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař. Stavbu realizovala firma Antonín Pechočiak – stavební práce.
Stavba tohoto rodinného domu našla dokonalou rovnováhu mezi tradičním a soudobým, mezi architekturou a přírodou, díky čemuž jedno umocňuje druhé. Na jednoduchém, logickém a přehledném půdorysu je vyvinut jednoduchý dům s pečlivě vyváženými proporcemi. Nejen proporcemi stavby jako takové, která navazuje na tradice přirozeného lidového stavitelství, ale stejně tak proporcemi jednotlivých částí k celku i mezi sebou. Stavba skvěle zapadá do okolního prostředí, navazuje na původní zástavbu, přitom nabízí pohodlné prostory rodinného bydlení v dokonalém sepětí s přírodou.
Rodinný dům Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař.Rodinný dům Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař.Rodinný dům Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař.
Rodinný dům Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař.Rodinný dům Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař.Rodinný dům Nad rybníkem v Zahrádkách u České Lípy. Jeho autory jsou Ing. arch. Ján Stempel a Ing. arch. Jan Jakub Tesař.
 
Cenu ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25 000 Kč získali za provedení rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.
Autory rekonstrukce a dostavby byli Ing. arch. Aleš Burian a Ing. arch Gustav Křivinka za spoluautorství Ing. arch. Radky Neumanové. Realizovalo konsorcium firem Realitní a stavební společnost, s. r. o., a Ritus, s. r. o.
Původní drobná secesní stavba je doplněna novým sálem s potřebným zázemím. Stavba je technicky velmi čistá, dispozičně potřebně logická, přitom s dobrým členěním a stupňováním prostoru. Ve vnějším vzhledu nová část takticky nechává dominovat výtvarné bohatství secese, sama se omezuje na vyváženost proporcí, pečlivě volený kontrast plných a prosklených ploch, s hravým výtvarným detailem šikmo nasazené stěny s čelním průzorem. Jemné profilování omítky pilovými listy (kůrování) dobře odpovídá cihlové konstrukci obvodových stěn.
Cena ČKAIT je udělena za odborné vedení stavby složité, technicky náročné rekonstrukce a za kvalitně odvedenou práci včetně řemeslně dotažených detailů, v souladu se spokojeností investora i architekta díla.
Rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.Rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.
Rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.Rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.Rekonstrukce a dostavby Dusíkova divadla v Čáslavi. Hlavní stavbyvedoucí Jaroslav Vaňátko, stavbyvedoucí Ing. Ivan Popl a Jan Moravec.
 
Zvláštní ocenění generálního ředitele společnosti Wienerberger Josefa Kotka ve výši 40 000 Kč získalo Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš; realizace: svépomocí/stavební firma Rovina, a. s.
Proměna opuštěného statku na nové rekreační a společenské středisko obce je postupná, stavebně nápaditá. Železobetonový skelet patřící kdysi garážím pro traktory byl při použití recyklovaných cihel proměněn v přitažlivou a výrazově nápaditou stavbu, která využívá výtvarné hodnoty klasických cihel v zásadě velmi tradičním způsobem – k dosažení velmi netradičního dojmu. Malebnost skladby zdiva provázená řemeslnou čistotou zpracování dřeva je provázena jistou surovostí v interiérovém uspořádání, to vše v souhrnu dokonale ladí s určením stavby.
Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.
Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.Zázemí biotopu v Honěticích u Kroměříže. Autoři: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl a Ing. arch. Martin Prokš.
 
Zvláštní uznání společnosti Wienerberger ve výši 10 000 Kč získal Rodinný dům v Nebušicích. Autor: Ing. arch. Lukáš Rouha, realizace: LEVEL, a. s.
Pro rodinný dům vyšla velmi nepříznivá parcela, severní svah s terasovitým uspořádáním, pozemek dosti ostře se zužující, s výrazově nevyhraněnou zástavbou kolem. Tyto nevýhody však byly nápaditým architektonickým řešením proměněny v netradiční stavbu, která nabízí na úsporné dispozici dostatečně pohodlné bydlení rozložené ve třech podlažích s přehledným uspořádáním, které dovoluje dům rozdělit na dvě plnohodnotné bytové jednotky. Vnější výraz domu je přiměřeně sevřený, přitom jasně obytný.
Rodinný dům v Nebušicích. Autor: Ing. arch. Lukáš RouhaRodinný dům v Nebušicích. Autor: Ing. arch. Lukáš RouhaRodinný dům v Nebušicích. Autor: Ing. arch. Lukáš RouhaRodinný dům v Nebušicích. Autor: Ing. arch. Lukáš Rouha
 
V hlasování veřejnosti Stavba VOX POPULI BRICK AWARD 2014, které probíhalo na webových stránkách společnosti Wienerberger od 10. února do 21. dubna 2014, získal nejvíc hlasů (1378) Rodinný dům na Trutnovsku, jehož autorem je Ing. Karel Peterka.
Rodinný dům na Trutnovsku, jehož autorem je Ing. Karel PeterkaRodinný dům na Trutnovsku, jehož autorem je Ing. Karel PeterkaRodinný dům na Trutnovsku, jehož autorem je Ing. Karel PeterkaRodinný dům na Trutnovsku, jehož autorem je Ing. Karel Peterka
 

tisková zpráva