Soutěže

Rodinný dům s obytným podkrovím již popáté

VELUX Česká republika, s. r. o.,
dodavatel střešních oken, rolet a žaluzií, vyhlašuje již pátý
ročník úspěšné soutěže Rodinný dům s obytným
podkrovím
. Soutěž je určena studentům středních
průmyslových škol stavebních. Záštitu nad pátým ročníkem soutěže
převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem soutěže je podpora kreativní práce mladých budoucích
architektů a projektantů a umožnění dalšího vzdělávání
v oblasti obytných podkroví, kde jsou použita střešní okna
jako hlavní zdroj prosvětlení. Účastníci soutěže budou mít také
možnost vzájemně sdílet a konfrontovat své zkušenosti se
zpracováním tohoto tématu.
Do pátého ročníku soutěže se studenti mohou
zaregistrovat nejpozději do úterý 30. prosince
2008
, a to prostřednictvím on-line formuláře na
webových stránkách společnosti VELUX – www.velux.cz. Uzávěrka pro odevzdání
zpracovaných soutěžních návrhů je 30. dubna 2009. Do
soutěže mohou být přihlášeny projekty rodinných domů, kde jsou
použita střešní okna jako hlavní zdroj denního prosvětlení. Odborná
porota bude projekty posuzovat podle těchto kritérií: celkové
architektonické a technické řešení objektu, technicky správný
návrh střešních oken s ohledem na zajištění optimálního
osvětlení, ventilace a respektování zásad stavební fyziky
a správná specifikace výrobků VELUX.
V prvním kole soutěže bude porotou složenou ze zástupců
přihlášených škol a společnosti VELUX vybráno a oceněno
šest nejlepších návrhů. První tři návrhy z každé školy pak
postoupí do celostátního kola. Ve druhém, celostátním kole zasedne
porota složená z nezávislých odborníků a jednoho zástupce
společnosti VELUX. Společně pak vyhodnotí návrhy a určí tři
absolutní vítěze, kteří si rozdělí finanční výhry v celkové
hodnotě 30 000 Kč. Mimo hlavní ceny může porota udělit
i zvláštní ocenění.

Slavnostní vyhlášení vítězů pátého ročníku soutěže Rodinný dům
s obytným podkrovím se uskuteční v červnu 2009 za účasti
odborné poroty, vítězů a jejich profesorů či spolužáků.