Soutěže

Projekt Český ostrovní dům získal cenu SDGs – ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN

V sobotu 27. května 2017 byly na slavnostním večeru v pražském Černínském paláci uděleny historicky první Ceny SDGs (Sustainable Development Goals – SDGs) – prestižní ocenění za společenskou odpovědnost a udržitelnost. Česká republika se stala jednou z prvních zemí na světě, kde se ceny za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN udílejí.

Do prvního ročníku cen, které společně vyhlásily Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Česká rozvojová agentura a OSN Česká republika, se přihlásilo neuvěřitelných 215 projektů. Do výběru se kromě odborné poroty a České rozvojové agentury zapojila také veřejnost, která v elektronickém hlasování podle systému Demokracie 21 mezi vybrané finalisty rozdělila 8293 hlasů.

V kategorii Soukromý sektor veřejnost nejvíce zaujal Český ostrovní dům. Jedná se o projekt týmu talentovaných studentů architektury a stavitelství, kteří na cestě k soběstačnosti staveb spojují pokročilé technologie a šetrnost.

V kategorii Veřejná sféra zvítězila kampaň Jsem připraven od iniciativy Zachraň jídlo. Ta učí Čechy nevybírat ovoce a zeleninu podle pravítka, ale kupovat a zpracovávat i „křivé“ potraviny a předcházet tak jejich zbytečnému plýtvání.

Cenu odborné poroty získal za projekt Spolu až do konce Nadační fond Avast. „Odborná porota ocenila, že projekt ve společnosti otevírá téma, které je v Česku stále spíše tabuizované. Nebojí se nahlas mluvit o umírání, a navíc se podílí na systémových změnách,“ dodává Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Česká rozvojová agentura se rozhodla ocenit projekt Clidata, jehož realizátorem je Český hydrometeorologický ústav. Aplikace Clidata je určena pro zpracování a kontrolu klimatologických dat a je s podporou Světové meteorologické organizace aktuálně využívána ve třiceti zemích světa.

Cenu za nejlepší reporting získala IKEA Česká republika. Mimo jiné za edukativní přínos reportovaných aktivit pro veřejnost, který byl navíc proveden velmi kreativní formou v podobě karetní hry či ilustrovaných antistresových omalovánek pro dospělé.

tisková zpráva