Soutěže

Poctu České komory architektů 2014 získala Věra Machoninová

Porota ve složení Adam Gebrian, Ladislav Kuba, Miroslav Masák, Rostislav Švácha a Jana Tichá se jednomyslně shodla na jménu laureáta osobnostního ocenění České komory architektů (ČKA). Z osmnácti obdržených nominací odborná porota vybrala architektku Věru Machoninovou.

Porota ocenila zejména nadčasovou kvalitu jejího díla, jež navíc vznikalo v době, která pro architekturu nebyla zrovna příznivá. Ve světle nedávné kauzy prodeje bazénu hotelu Thermal a hrozby výrazného zásahu do tohoto významného architektonického komplexu se zdá, že doba některým dílům Věry Machoninové bohužel nepřeje ani dnes. Potvrzuje to i aktuální dění kolem vysoce ceněné stavby československé ambasády v Berlíně, realizované na základě vítězství manželů Machoninových v architektonické soutěži. O to důležitější však nyní je tyto realizace chránit a znovu je představit veřejnosti jako kvalitní architektonická díla.

Předseda poroty Adam Gebrian v prohlášení poroty uvádí: „Oceněním Věry Machoninové chce porota rovněž upozornit na osobité kvality vrcholných projevů architektury brutalismu 70. a 80. let, které v povědomí veřejnosti dosud nejsou plně uznávány jako hodnoty, které je třeba oceňovat a chránit. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že některé ze zásadních staveb Věry Machoninové se momentálně ocitají v centru hry o jejich budoucnost. Ať už je to ministerstvem financí spravovaný hotel Thermal, české velvyslanectví v Berlíně či k prodeji připravovaný obchodní dům Kotva. Tento fakt neměl vliv na rozhodnutí, zda si jejich autorka ocenění zaslouží, či nikoliv, ale porota cítí povinnost připomenout majitelům a správcům těchto objektů, že se jedná o díla výjimečných architektonických kvalit, která jsou již dnes, necelého půl století po svém dokončení, součástí českých kulturních hodnot, a proto by k nim a k jejich rekonstrukcím a adaptacím mělo být přistupováno adekvátním způsobem.“

Ing. arch. Věra Machoninová (*1928 Strakonice) vystudovala Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze (1952). Mezi lety 1952 a 1967 působila ve Státním projektovém ústavu v Praze. Roku 1967 se svým manželem, architektem Vladimírem Machoninem, založila ateliér Alfa. Ten se profiloval úspěchem v několika architektonických soutěžích, na jejichž základě vznikly mimořádně kvalitní stavby (např. hotel Thermal či obchodní dům Kotva). V jejich tvorbě se odráží především láska k experimentování s novými materiály a obrovský smysl pro detail. Po roce 1970 se manželé Machoninovi z politických důvodů nemohli již dále architektonických soutěží účastnit ani veřejně vystupovat či publikovat. Důvodem byl vysoký morální kredit obou osobností, když odmítly podepsat souhlas se sovětskou okupací v roce 1968. Až do revoluce v roce 1989 architektka Machoninová pracovala v Projektovém ústavu hl. m. Prahy.

Nejvýznamnější stavby:
• 1964–1977 – Hotel Thermal v Karlových Varech,
• 1968–1978 – Vlastní dům na Praze 5,
• 1968–1981 – Dům bytové kultury v Praze 4,
• 1969–1976 – Dům Otomara Krejči v Praze-Bubenči,
• 1969–1975 – Obchodní dům Kotva v Praze,
• 1971–1978 – Budova zastupitelského úřadu ČSSR v NDR v Berlíně,
• 1978–1984 – Ubytovna odborového podniku Teplotechna v Praze.

Slavnostní předávání Pocty ČKA 2014 a diskusní panel o tvorbě laureátky proběhne 14. prosince 2015 v Národním technickém muzeu. K události se můžete připojit i na Facebooku Komory.

Více informací o ocenění a jednotlivých laureátech je k dispozici na webových stránkách ČKA.

tisková zpráva