Soutěže

Ozvěny Urbanistického projektu roku 2021

Předseda rady programu Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. si Vás dovoluje za vypisovatele Urbanistického projektu roku pozvat na Ozvěny Urbanistického projektu roku 2021 – představení vítězného projektu tvůrčím týmem.

Urbanistická Studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, Praha 10
Představení vítězného projektu roku 2021 tvůrčím týmem Jiran a partner architekti

Pondělí 28. března 2022 od 18:00
Galerie Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

Ozvěny Urbanistického projektu roku 2021

podle podkladů pořadatele