Soutěže

Ocenění pro projekt realizovaný technologií Compact Pipe

Projekt s názvem Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody získal v rámci soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017 zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR. Projekt by realizován s pomocí moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe od předního dodavatele plastových potrubních systémů společnosti Wavin Ekoplastik.

Výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017, jejímž garantem je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí, vyhlásil Svaz vodního hospodářství ČR, z. s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s.

Projekt s názvem Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody získal v rámci soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017 zvláštní ocenění Svazu vodního hospodářství ČR

Oceněný projekt oslovil porotu především díky využití inovativní technologie Compact Pipe, která umožňuje sanovat potrubí s minimálními zásahy do terénu. Z tohoto důvodu je vhodné tuto metodu využít všude tam, kde je hustá síť inženýrských sítí, tedy například v oblastech městské či průmyslové výstavby. Princip této metody je založen na zatažení tvarovaného PE potrubí s menším vnějším průměrem do původního poškozeného potrubí. Staré potrubí pak dál slouží jako jakási ochranná vrstva.

Potřeba renovace a vyšší kapacity vodovodu
Prameniště Hulín bylo vybudováno v 70. letech minulého století. Stav vodovodního přivaděče z ocelového potrubí DN 300 i všech částí prameniště byl před sanací již na pokraji životnosti a provozovatel musel stále častěji řešit celou řadu závad a poruch. Zároveň se, vzhledem k dlouhodobému suchu v posledních letech, z prameniště Hulín stal jeden ze zásadních zdrojů vody pro celý okres Kroměříž, z čehož vyplývá i potřeba vyšší kapacity. Všechny tyto aspekty vedly investora k rozhodnutí o modernizaci celého systému, tedy jak výtlačných potrubí surové vody na jímacím území, tak i čerpací stanice s armaturní komorou včetně armatur a vodovodního přivaděče.

Projekt požadoval minimální zásahy do krajiny, omezení výkopových prací a instalace takového potrubního systému, který zaručí maximální kvalitu pitné vody a minimální dopad stavby na okolí. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o využití inovativní technologie Compact Pipe.

„Získaného ocenění si velmi vážíme,“ uvedl Radim Modlitba, produktový manažer společnosti Wavin Ekoplastik, a dodal: „Volba moderní bezvýkopové technologie Compact Pipe byla v tomto případě jednoznačná. Na rozdíl od jiných metod umožňuje menší rozměry montážních výkopů a jednodušší a rychlejší instalaci. Přínosem je tedy nejen ekonomický dopad, ale především ohleduplnost a šetrnost k životnímu prostředí.“

Investorem projektu akce byla společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, projekt vypracovala společnost Voding Hranice a zhotovitelem bylo Sdružení Javorník – Wombat.

tisková zpráva