Soutěže

Nominujte svoji osobnost na Poctu ČKA za rok 2014

Česká komora architektů (ČKA) otevřela nominace do Pocty ČKA za loňský rok. Oceněním vzdává Komora od roku 2000 hold význačným osobnostem z oblasti architektury. Nominovat svoji osobnost může odborná veřejnost až do konce dubna.

V odborné porotě, která bude z nominací vybírat, usedne mj. laureát Pocty za rok 2013 Rostislav Švácha. Dalšími členy poroty jsou architekti Miroslav Masák a Antonín Novák, architekt a teoretik architektury Adam Gebrian a teoretička architektury Karolína Jirkalová. ČKA uděluje toto ocenění osobnostem v oboru, které se svou prací a morálním kreditem významně zapsaly do moderní historie české architektury. Cena je zpravidla určena žijícím tvůrčím architektům, teoretikům či pedagogům, může však být udělena také in memoriam.

Odborná porota zasedne v červnu 2015. Na základě jejího doporučení poté laureáta schválí představenstvo ČKA. Slavnostní předání Pocty ČKA proběhne na konci roku 2015.

Podmínky nominace do Pocty ČKA
Návrhy na udělení Pocty mohou podávat architekti, teoretikové, kritikové a historikové architektury, publicisté a novináři, spolky architektů, školy a fakulty architektury v České republice a jednotlivé orgány České komory architektů.

Nominace musí obsahovat odůvodnění v rozsahu minimálně patnácti řádků, seznam nejvýznamnějších prací navrženého a jeden obrázek jeho díla. Nominace do Pocty ČKA 2014 jsou otevřeny do 30. dubna 2015. Požadované podklady zasílejte na e-mail: iveta.konigsmarkova@cka.cc, nebo poštou na adresu ČKA (Kancelář ČKA, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1).

Přehled laureátů Pocty ČKA:
2013 – Rostislav Švácha,
2012 – David Kopecký (in memoriam),
2011 – Karel Prager (in memoriam),
2010 – Viktor Rudiš,
2009 – Emil Přikryl,
2008 – Miroslav Baše (in memoriam),
2007 – Alena Šrámková,
2006 – Miroslav Masák,
2005 – Karel Hubáček,
2004 – Pocta nebyla udělena,
2003 – Josef Polášek (in memoriam),
2002 – Josef Havlíček (in memoriam),
2001 – Vít Obrtel, Otto Rothmayer, Oldřich Stefan, Zdeněk Vávra (in memoriam),
2000 – Petr Vaďura, Bedřich Rozehnal, Ladislav Žák (in memoriam).

Další informace najdete ZDE.

tisková zpráva