Soutěže

Nominujte osobnosti na ceny „Architekt roku“ a „Architekt obci“

Do 3. května 2024 lze nominovat významné osobnosti do soutěží Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024. Cenu Architekt roku získává každoročně odborník, který se v období uplynulých pěti let svým inspirativním přístupem zasloužil o architekturu v České republice. Ocenění Architekt obci pak přebírá ten, jenž zásadním způsobem přispěl k rozvoji některého z našich sídel. 

16. ročník ceny Architekt roku upozorňuje na tvůrčí práci architektů a dalších odborníků, kteří se podílejí na vzniku kvalitní architektury. Snaží se ale také podpořit občanskou angažovanost a osvětu na poli architektury. Ocenění je určeno především praktikujícím architektům, ale nejen jim. Laureátem se může stát každý, kdo svým počínáním usiluje o příjemný veřejný prostor pro náš každodenní život. Na cenu proto mohou být nominováni iniciátoři výjimečných počinů, autoři staveb, teoretici architektury, umělci, publicisté i další osobnosti.

„Cenu Architekt roku udělujeme s cílem poukázat na významnou roli architektů, kteří utváří a ovlivňují kvalitu prostředí pro náš život. Již více než patnáct let se nám tak daří oceňovat vynikající české tvůrce. Např. v loňském roce byl odbornou porotou vybrán profesor Ivan Kroupa,“ přibližuje ocenění Martin František Přívětivý, generální ředitel a místopředseda představenstva ABF, a.s., která soutěž organizuje.

Osobnosti nominované na Architekta roku vždy posuzuje odborná porota složená z pěti laureátů předchozích ročníků (letos jimi jsou: Ivan Kroupa, dvojice architektů Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Petr Stolín, Stanislav Fiala a Zdeněk Fránek) a vybere z nich 3–5 finalistů, z nichž vzejde vítěz. Porota se snaží o komplexní hodnocení přínosu nominované osobnosti, ať již z pohledu ochrany veřejných zájmů a rozvoje společnosti, profesní a morální integrity, vlivu na vznik kvalitní stavby či veřejného prostoru a krajiny, odborné úrovně práce či použití inovativních řešení apod. 

Při příležitosti udělování ceny Architekt roku se předává rovněž cena Architekt obci, která se snaží upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architektem a samosprávou při rozvoji obce. Cena je udělována architektovi a obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se zásadním způsobem zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj. Soutěž Architekt obci také podporuje funkci městských architektů, a má proto přímou vazbu na jeden z cílů Politiky architektury a stavební kultury České republiky, kterým je posilování úlohy městských a obecních architektů. Nominace na ocenění Architekt obci 2024 posoudí odborná porota: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Anna Šlapetová, držitelka ocenění Architekt obci 2023, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec, a dále zástupce ABF, a. s. 

ZASÍLÁNÍ NOMINACÍ
Termín uzávěrky přihlášek Architekt roku 2024 a Architekt obci 2024: 3. května 2024
Pravidla pro zasílání nominací: architektroku.cz; architektobci.cz
Slavnostní ceremoniál s předáním ocenění vítězům soutěží Architekt roku 2024  a Architekt obci 2024 proběhne v září 2024.