Soutěže

Nominace v soutěži E.ON Energy Globe pro Český ostrovní dům

Projekt Český ostrovní dům byl za svůj přínos pro ochranu přírody a úsporu energií nominován v 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Mládež. Český ostrovní dům sbírá a oceňuje návrhy takzvaných off-grid staveb – ostrovních domů – kompletně odpojených od veškerých inženýrských sítí. Tyto stavby jsou schopné vyrobit si elektrickou energii, teplo a zužitkovat i vodu ze svého okolí.

„Soběstačný neboli ostrovní dům je zajímavým extrémem, jehož studiem je ovšem možné získat obrovské množství informací aplikovatelných v budoucnosti,“ tvrdí zakladatel soutěže Český ostrovní dům Pavel Podruh. „Věříme, že pocit nezávislosti a vědomá šetrnost jsou fenoménem, jenž bude stále více v centru celospolečenské pozornosti,“ dodává.

Soutěži se povedlo rozproudit diskusi o nezávislých stavbách a postupně tak zvyšovat počet lidí, kteří o šetrnějším bydlení začínají uvažovat. Díky soutěži navíc vznikají důmyslná řešení, jak postavit plně funkční a soběstačná obydlí. Aktivit druhého ročníku soutěže se letos účastnilo až 350 studentů, což z ní dělá největší studentskou soutěž svého druhu v České republice.

„Ze dvou ročníků soutěže vzešel výjimečný tým studentů, který nyní spolu s předními odborníky připravuje na rok 2018 dvě reálné prototypní soběstačné stavby,“ prozrazuje Podruh. „Veškeré znalosti a zkušenosti sdílíme v průběhu prací s veřejností, a to zdarma formou open-source,“ dodává.

Projekty nominované v soutěži E.ON Energy Globe nyní soutěží o sympatie veřejnosti. O vítězném projektu rozhodnou lidé v on-line hlasování na stránkách www.energyglobe.cz až do 30. září.

wd podle podkladů od E.ON Energy Globe