Soutěže

Národní kolo soutěže Energy Globe Award – výsledky

Energy Globe Award je mezinárodní soutěž, kterou v České republice od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON pod názvem E.ON Energy Globe. V rámci soutěže jsou oceňovány nejlepší projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. V pražském Fóru Karlín byly 14. 10. 2017 oceněny nejlepší ekologické projekty z České republiky.

Energy Globe Award Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 262 firem, obcí, škol, staveb i jednotlivců. Jde o jednu z nejvyšších účastí v historii této soutěže. V pěti soutěžních kategoriích – Kutil, Obec, Firma, Mládež a Stavba – proti sobě stály vždy dva nominované projekty. „O vítězích jednotlivých kategorií rozhodovala široká veřejnost prostřednictvím on-line hlasování. Hlavního vítěze ale letos zvolila odborná porota sestavená z odborníků a členů Akademie věd,“ vysvětluje Vladimíra Glaserová z organizačního týmu soutěže.Složení odborné poroty najdete zde.

Absolutním vítězem 9. ročníku se stal pasivní dům s mokřadní střechou, který zvítězil též v kategorii Stavba. V kategorii Kutil zvítězil Tomáš Nezval s projektem BeeSpy, citlivou digitální váhou sloužící včelařům k monitorování včelstev a množství medu v úlech. Za kategorii Obec se na první místo dostala jihomoravská vesnice Šitbořice. Obec provozuje unikátní systém třídění odpadu, do něhož přímo zapojuje místní obyvatele. Ti mohou svůj odpad třídit doma do speciálně označených pytlů a jako odměnu za množství vytříděného odpadu jim obec vrací část běžných poplatků za svoz komunálního odpadu. Vítězem v kategorii Firma je olomoucká ekologická BSB prádelna. Ta efektivně využívá energii a teplo z obnovitelných zdrojů a pracuje s co největším ohledem na životní prostředí. Díky úspornému provozu může navíc prádelna nabízet své služby za zajímavé ceny. V kategorii Mládež zazářila studentská soutěž Český ostrovní dům. Tento projekt dává studentům prostor zkoumat možnosti soběstačných domů, které se nemusejí spoléhat na obecní nebo městskou infrastrukturu a starají se samy o sebe.

Vítězové 9. ročníku E.ON Energy Globe

Projekt chytrého domu s mokřadní střechou bude reprezentovat Českou republiku i v celosvětovém finále soutěže Energy Globe Award 16. ledna 2018 v Íránu.

Celkový vítěz 2017 a vítěz kategorie Stavba: Chytrý dům s květinovou mokřadní střechou
Dům v centru Prahy. Moderní ekologická budova je nenápadně zasazená do jednoho z městských vnitrobloků a vyniká květinovým záhonem na střeše. Střecha zároveň funguje jako kořenová střešní čistička odpadní vody. Tento dům je postavený v pasivním standardu, využívá vlastní obnovitelné zdroje energie a svou existencí nijak nezatěžuje okolí.

Chytrý dům s květinovou mokřadní střechou

„Díky bakteriím v substrátu nám střecha pomáhá čistit odpadní vodu, která se pak vrací do domácnosti pro potřeby splachování a zalévání. Kořenová čistička nám tak ročně ušetří až 50 procent vody. Střešní porost navíc tepelně stabilizuje prostředí vnitrobloku a chrání střechu domu před UV zářením,“ říká Michal Šperling, majitel domu. Energeticky dosahuje stavba třídy A, do níž jsou řazeny domy s vůbec nejnižší náročností.

Vítěz kategorie Firma: Ekologická prádelna v Olomouci
Kategorii Firma vyhrál projekt ekologické prádelny. Ta efektivně využívá energii a teplo z obnovitelných zdrojů a pracuje s co největším ohledem na životní prostředí. Díky úspornému provozu může navíc prádelna nabízet své služby za zajímavé ceny. Ekologická prádelna v Olomouci odebírá elektrickou energii a odpadní teplo z blízké bioplynové stanice, využívá ekologicky odbouratelné prací prostředky a garantuje bezinfekčnost prádla.

Ekologická prádelna v Olomouci

Vítěz kategorie Obec: Inteligentní systém nakládání s odpady
Vítězem v kategorii Obec jsou jihomoravské Šitbořice. Obec provozuje unikátní systém třídění odpadu, do něhož přímo zapojuje místní obyvatele. Ti mohou svůj odpad doma třídit do označených pytlů a obec jim pak jako odměnu vrací část běžných poplatků za svoz komunálního odpadu. Každá domácnost má svůj „odpadový účet“, kde si může zkontrolovat, kolik a jakého odpadu se jí podařilo vytřídit nebo jaká jí náleží odměna. Systém je pro místní obyvatele velmi lákavý a díky tomu často využívaný.

Inteligentní systém nakládání s odpady

Vítěz kategorie Mládež: Studentská soutěž Český ostrovní dům
V kategorii Mládež zvítězil projekt Český ostrovní dům. Ten dává studentům prostor zkoumat možnosti soběstačných domů, které se nemusejí spoléhat na obecní nebo městskou infrastrukturu, ale starají se samy o sebe. Tento proces přináší mnoho užitečných poznatků, jež jsou pak aplikovatelné i do běžné zástavby. Veškeré aktivity projektu pomáhají šířit nápady vedoucí k šetrnějšímu provozu našich staveb při zachování moderního standardu života.

,

Vítěz kategorie Kutil: BeeSpy – monitoring včelstva v úlu
Kategorii Kutil vyhrál projekt BeeSpy kutila Tomáše Nezvala z Plumlova. Tato citlivá digitální váha umožňuje v kombinaci s dalšími technologiemi lépe plánovat prohlídky včelstva, a tím mimo jiné optimalizovat výnos medu. BeeSpy dokáže monitorovat vlhkost i teplotu v úlu a v případě spojení se solární jednotkou též sluneční aktivitu (délku dne, oblačnost a podobně). Mimo to nabízí BeeSpy i základní bezpečnostní funkce, jako je upozornění na náhlou změnu hmotnosti. Všechna data jsou odesílána na vzdálený server a včelaři je mají k dispozici on-line na svém mobilním telefonu nebo počítači.

BeeSpy – monitoring včelstva v úlu

tisková zpráva, wd