Soutěže

King of Daylight 2021: Vítězem středoškolské soutěže je moderní rodinný dům pro českou vesnici

Projekt RD GRUNT Ondřeje Adamce, který zdařile řeší problém zasazení moderního rodinného domu do tradiční české vesnice, a originální návrh výzkumné stanice ukryté v přírodě od Magdaleny Markové (oba SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí) vyhrály kategorii Rodinný dům, resp. Freestyle středoškolské soutěže King od Daylight.

Už 17 let pořádá společnost VELUX Česká republika středoškolskou soutěž King of Daylight – Král denního světla – o nejzajímavější stavební projekty, do kterých denní světlo a čerstvý vzduch přichází střechou. Zadání pro studenty středních škol stavebního zaměření je vždy stejné: zpracovat vlastní projekt rodinného domu nebo jiné stavby s využitím výrobků značky VELUX – střešních oken, světlíků nebo světlovodů. Hlavními kritérii hodnocení jsou architektonická kvalita stavby, dispoziční řešení, energetická efektivita a kvalita vnitřního prostředí.

Přestože letošní soutěž probíhala kompletně online, byl o ni velký zájem. Své práce zaslalo 185 studentů 12 odborných středních škol z celé České republiky. Do celostátního kola postoupilo 59 projektů, které posuzovala tříčlenná odborná porota. Jak dopadlo finální hodnocení, prozradil slavnostní stream s vyhlášením výsledků, který mohli všichni soutěžící sledovat online. Záznam je k dispozici zde.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Rodinný dům a Freestyle – jakýkoliv typ stavby. V obou tentokrát zvítězili studenti SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí. V prestižnější a početněji zastoupené kategorii rodinných domů porota udělila hlavní cenu Ondřeji Adamcovi za projekt RD GRUNT, který zdařile řeší problém zasazení moderního rodinného domu do tradiční české vesnice. V kategorii Freestyle získala první místo Magdalena Marková s originálním projektem výzkumné stanice ukryté v přírodě. V obou kategoriích porota udělila také druhá a třetí místa a další čtyři práce získaly odměnu. Odměny obdrželi také učitelé/vedoucí projektů úspěšných studentů a tři školy s nejvyšším počtem přihlášených soutěžících. Celkem společnost VELUX Česká republika v letošní soutěži rozdala odměny ve výši 152 tisíc korun.

VELUX učí projektovat kvalitně prosvětlené budovy

Smyslem soutěže je naučit studenty správně pracovat s denním světlem. K tomu slouží i vzdělávací workshopy, které společnost VELUX Česká republika pro středoškoláky dlouhodobě pořádá. Studenti se zde seznamují se zásadami projektování budov, které jsou dobře prosvětlené, snadno větratelné a příjemné k životu. V době pandemie se fyzická školení přesunula do online prostředí, díky čemuž se účast studentů dokonce zdvojnásobila. Webinářů se letos zúčastnilo celkem 450 středoškoláků.

Mnozí z nich se následně přihlásili do soutěže King of Daylight, za což jim na slavnostním streamu poděkoval ředitel společnosti VELUX pro Českou a Slovenskou republiku Zsolt Szabó. Zdůraznil velkou náročnost letošního ročníku, kdy studenti zpracovávali své projekty v době pandemie a uzavřených středních škol. Přesto jim věnovali spoustu času a velkou péči, což se projevilo na výsledku. „Vy studenti budete možná už za pár let jako projektanti nebo architekti ovlivňovat, jaké nové budovy tady budou vznikat a jakým způsobem se budou rekonstruovat ty staré, které možná už chátrají a potřebují renovovat. Všichni chceme bydlet a pohybovat se v budovách, které jsou krásné, zdravé, příjemné, plné světla. Viděl jsem vaše návrhy, které letos postoupily do finále, a myslím, že jste vykročili správným směrem,“ řekl Zsolt Szabó soutěžícím.

Studenti neřešili jen stavbu, ale i její společenský kontext

O výsledcích 17. ročníku soutěže King of Daylight rozhodla odborná porota ve složení Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D. (děkan Fakulty architektury VUT v Brně), doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. (proděkan Fakulty architektury ČVUT v Praze) a Ing. arch. Klára Bukolská (architektka společnosti VELUX). Na závěr slavnostního streamu se porotci shodli, že letošní ročník King od Daylight měl vysokou úroveň a ukázal, že středoškoláci silně vnímají i společenský přesah architektury.

„Letošní ročník byl specifický tím, že hodně studentů řešilo něco víc než jen samotný dům. Řešili zemědělskou krajinu, městské prostředí, proluky. Přemýšlení studentů nejen o vlastní stavbě, ale i o celém prostředí, ve kterém se pohybujeme, je dospělejší než dříve a krásně to reflektuje, kam se architektura posouvá,“ prohlásila Klára Bukolská. „Jsem opravdu překvapen kvalitou hodnocených prací, jejich úroveň byla obecně velmi vysoká,“ navázal na ni Jan Kristek. Vyzdvihl, že se studenti nezabývali jen řešením dispozic nebo použitím softwarových nástrojů, ale zpravidla řešili nějaký problém. „To je zásadní věc, protože architektura není jen o stavění, ale je to i společenský obor. Musí se nějakým způsobem vztahovat ke kultuře a společnosti, ať už to je problém bydlení na vesnici, domu v proluce nebo bezbariérovosti. To všechno jsou relevantní témata a velmi mě překvapilo, že už studenti středních škol jsou schopni taková témata úspěšně řešit.“

Také Jan Jakub Tesař byl s úrovní studentských prací spokojen. „Z projektů bylo cítit, že vás to baví a že jste ten dům nedělali z povinnosti, abyste splnili domácí úkol, ale že si za svým názorem stojíte. Věřím, že vás to bude bavit dál a že se architektuře budete věnovat i v budoucnu,“ vzkázal soutěžícím.

King of Daylight 2021 – výsledky:

Rodinný dům

1. místo v kategorii Rodinný dům
Ondřej Adamec, SPŠ stavební Valašské Meziříčí, vedoucí práce: Ing. Miroslav Maňas

Cílem projektu RD GRUNT bylo vytvořit moderní rodinný dům, který svým vzhledem i stylem zapadne do prostředí typické české vsi. Návrh vychází z podoby tradičního venkovského statku a využívá některé typické prvky venkovských stavení, přesto si zachovává moderní výraz. Rodinný dům se skládá ze dvou objektů se sedlovou střechou, které slouží jako soukromá a společenská část. Spojuje je třetí, menší hmotou – traktem se zelenou střechou a mohutným stromem uprostřed. Díky tomuto rozdělení dům objemově a pocitově dobře zapadá do vesnické zástavby. Kvalitní prosvětlení zajišťují nejen fasádní a střešní okna, ale také světlovody, které přivádí přirozené světlo do tradičního klenbového vinného sklepa.

„Vítězný projekt řeší velmi netriviální problém umístění moderního rodinného domu na současný venkov. S tím by se těžko popasoval kdekterý profesionální architekt, ale tady se to povedlo a jde o dobré a inovativní řešení. Navíc je projekt dotažen do veškerého detailu včetně dispozic, provozu i vysoké úrovně prezentace. Splňuje požadavky na vysokoškolskou práci v prvním až třetím ročníku, takže si vítězství plně zaslouží,“ zhodnotil projekt děkan Jan Kristek.

Rodinný dům - 1. místo: Ondřej Adamec

2. místo v kategorii Rodinný dům
Karolína Zdařilová, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Návrh řadového atriového domu RD ZDARIL z monolitického betonu je určen do rušného městského prostředí. Má tvar písmene L, zvenčí je uzavřen a otevírá se dovnitř pozemku. Posouvatelná okna pomáhají smazat hranici mezi interiérem a exteriérem a ke kvalitnímu prosvětlení přispívají světlíky osazené v zelené střeše. Porota v hodnocení vyzdvihla výrazné architektonické řešení a vyspělou práci s prostředím jak uvnitř budovy, tak mimo ni. Podařilo se vytvořit soukromý venkovní prostor, projekt má také výborné dispozice a dokonale pracuje s denním světlem. Podle porotců je výtvarně natolik výrazný, že by se neměl opakovat v řadových domech, ale je ideální například jako řešení proluky.

Rodinný dům - 2. místo: Karolína Zdařilová

3. místo v kategorii Rodinný dům
Natálie Karla Baklíková, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer

Projekt BROADLEAVEHOUSE s plochou vegetační střechou a proskleným otvor s živým stromem uprostřed domu se zaměřil na propojení moderní architektury s okolní přírodou. Návrh maximalizuje prosvětlení interiéru mj. velkoformátovými fasádními okny, kterým porota vytkla absenci zastínění pro letní měsíce. Jinak však nešetřila chválou, projekt je podle porotců mimořádně kultivovaný, elegantní a také realizovatelný za rozumných nákladů.

Rodinný dům - 3. místo: Natálie Karla Baklíková

Odměny v kategorii Rodinný dům
Adam Klofáč, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. Darek Skříček
Gabriela Beinhauerová, SPŠ stavební Opava, vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Fischer
David Dubáň, SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, vedoucí práce: Ing. Lucie Kopecká

Rodinný dům - odměna: Adam KlofáčRodinný dům - odměna: Gabriela BeinhauerováRodinný dům - odměna: David Dubáň

Freestyle – jakýkoliv typ stavby

1. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Magdalena Marková, SPŠ stavební Valašské Meziříčí, vedoucí práce: Ing. arch. Marcela Dorňáková

Vítězný projekt Výzkumná stanice je zasazen do hloubi lesa někde daleko od civilizace. Originální tvar budovy připomíná dva do sebe zasazené diamanty s dominantním prvkem v podobě velkého kruhového okna orientovaného na západ. Výrazná zelená fasáda a střecha stavbě umožňují splynout s okolní přírodou. Porota se shodla, že se autorce podařilo originální zadání zpracovat do originálního tvaru. Ocenila také zdařilé dispozice stavby a kvalitní práci se zelení.

Freestyle - 1. místo: Magdalena Marková

2. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Martin Hončák, SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha, vedoucí práce: Ing. Bc. Kateřina Mrázková

V projektu Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím se student inspiroval profesí své maminky. Navrhl pro ni ideální dům, který rozdělil do dvou objektů, aby jasně odlišil zóny pro práci a odpočinek. Velký důraz je kladen na kvalitní prosvětlení, a to jak v kadeřnickém salonu, tak v útulné podkrovní ložnici. Podle poroty jde o uměřený a dospělý projekt, který si dobře poradil s dispozicemi rodinného domu hybridního typu.

Freestyle - 2. místo: Martin Hončák

3. místo v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Bára Zachariášová, SPŠS akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, vedoucí práce: Ing. Vít Wasserbauer

Projekt Multifunkční dům Humpolec spojuje dva menší bytové domy s mateřským centrem a kavárnou. Promyšleně řeší využití celého pozemku a propojuje interiér s okolím. Porota na návrhu ocenila jeho lidský rozměr, optimální členění hmoty i sofistikovanou práci s denní světlem.

Freestyle - 3. místo: Bára Zachariášová

Odměna v kategorii Freestyle – jakýkoliv typ stavby
Eliška Ševčíková, SPŠ stavební Brno, vedoucí práce: Ing. arch. František Kabelka

Freestyle - odměna: Eliška Ševčíková

Ocenění pro školy
Potřetí byly oceněny střední školy s nejvyšším počtem soutěžních prací. Nejvíce projektů do soutěže poslali studenti SPŠ stavební Opava, a to 25. S počtem 22 odevzdaných prací skončila jako druhá SPŠ stavební Brno a 11 prací do soutěže zaslali studenti SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.

Cena zaměstnanců VELUX
Speciální cenu letos získal soutěžní projekt, který nejvíce oslovil zaměstnance společnosti VELUX. V tomto hlasování neovlivněném porotou zvítězila práce Adama Klofáče. Student SPŠ stavební Brno navrhl bezbariérovou atriovou zástavbu Arty vhodnou i pro starší nebo handicapované uživatele. Jde o projekt udržitelných řadových domů se zelenými střechami a prosklenými atrii, kterými je oddělena denní a noční část. „Chtěl bych poděkovat společnosti VELUX za uspořádání této soutěže. Já osobně bych se jinak střešními okny nijak nezabýval, ale díky soutěži jsem se toho o nich spoustu dozvěděl a rád s nimi budu do budoucna počítat,“ řekl Adam Klofáč v medailonku, kterým představil svou soutěžní práci.

Více informací o letošních úspěšných projektech je k dispozici na webové stránce soutěže, kde naleznete i záznam ze slavnostního streamu s vyhlášením výsledků.

podle podkladů společnosti VELUX