Soutěže

Hlasujte v soutěži Zelená střecha roku

Do sedmého ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou vyhlašuje Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, se přihlásilo rekordních dvacet jedna objektů se zelenými střechami. Od 1. 6. je možné si soutěžící díla prohlédnout na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Kromě fotografií tam mohou zájemci získat informace o tvůrcích zelených střech a použitých technologiích a až do 31. 8. také přidělit své hlasy jedné či několika zeleným střechám, a ovlivnit tak, které dílo v letošním roce získá Cenu veřejnosti.

Kdo obsadí pomyslné stupně vítězů, o tom rozhodnou členové odborné poroty, kteří si přihlášené zelené střechy prohlédnou ve dnech 16.–18. června. Navštíví šest soukromých zelených střech a patnáct veřejných objektů se střechami pokrytými vegetací. V kategorii Veřejná zelená střecha jsou přihlášeny především budovy v Praze a Brně, ale porota zavítá i do Litoměřic, Slavkova, Vizovic a Ostravy. V soutěži jsou zastoupeny administrativní budovy, obytné komplexy, univerzitní objekt, výrobní hala, vodojem i budova, která původně sloužila jako český pavilon na výstavě Expo 2015. Porotci se při hodnocení zaměří na koncepci řešení, kvalitu technického provedení vegetačního souvrství střechy, vhodnost použitého sortimentu rostlin, udržitelnost projektu, aktuální stav střechy a inovativnost řešení. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 10. září 2020 v Praze
u příležitosti konference Zelené střechy – vize budoucnosti.
Letošní ročník soutěže je specifický i tím, že v průběhu hlasování veřejnosti poprvé oslavíme Světový den zelených střech. Ten Evropská federace zelených střech vyhlásila na 6. června a podrobnosti o něm najdete na webu worldgreenroofday.com. Do té doby vyzývají organizátoři veřejnost, aby se do oslav zapojila pořízením a sdílením fotografií střech na sociálních sítích s oficiálním hashtagem #WGRD2020. Celá Evropa tak bude vůbec poprvé sdílet dobré příklady i zkušenosti z oboru i díky laikům. Odborná sekce Zelených střech při Svazu zakládání a údržby zeleně navíc na den oslav chystá video představující úspěšné projekty, které v České republice vznikly za posledních sedm let našeho odborného působení.

Odborná porota soutěže Zelená střecha roku
Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2020 z řad nezávislých odborníků.
● Ing. Samuel Burian: spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech. Autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).
● Ing. Eduard Chvosta: pracoval dvacet let v Botanické zahradě hl. m. Prahy na pozici šéfzahradníka a náměstka pro rozvoj a koncepci. Od roku 2018 je zástupcem ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe zahradnických oborů. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.
● Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec v oboru střech a stavebních izolací, autorizovaný inženýr a odborný asistent Fakulty architektury ČVUT v Praze. Odborný garant portálu www.izolace.cz, soustřeďujícím informace z oboru stavebních izolací a stavební fyziky. Vedoucí pracovník firmy A.W.A.L., s. r. o., expertní a projekční kanceláře založené v roce 1996. 
● Ing. Jakub Hrbek: ředitel Sekce řízení národních programů Státního fond životního prostředí ČR. Ve své pozici je zodpovědný za řízení všech národních programů včetně programu Nová zelená úsporám, Národního programu životní prostředí a nově vznikajícího Modernizačního fondu.
● Ing. arch. Marcela Kubů: výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, kde se věnuje vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů na českém trhu, tvorbě právních předpisů a technických norem nebo také prosazení a nastavení dotačních titulů podporujících zateplení domů.
● Ing. Eva Neudertová (nominace České rady pro šetrné budovy), Green business manažer v developerské společnosti Skanska Reality, kde je odpovědná za rozvoj udržitelnosti nejen na rezidenčních projektech, ale i v rámci změny způsobu práce společnosti, což v praxi znamená například implementaci nízkouhlíkové politiky do činnosti i produktu firmy a celého dodavatelského řetězce.
tisková zpráva