Soutěže

Do finále o prestižní titul Stavba roku 2023 porota poslala 38 staveb ze všech regionů

Celkem 38 nominací na tituly Stavba roku 2023 a 2 nominace na titul Zahraniční stavba roku 2023, byly představeny v pondělí 4. září 2023 na slavnostním nominačním večeru v Dopravní hale Národního technického muzea v Praze. Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Nominační večer byl opět výjimečným zážitkem, kdy 38 nominací na Stavbu roku 2023 a 2 nominace na Zahraniční stavbu roku 2023 bylo vyhlášeno přímo mezi exponáty historických dopravních prostředků Dopravní haly Národního technického muzea v Praze. Večer, kterým hosty noblesním způsobem provedl herec Tomáš Novotný, byl velmi důstojným připomenutím špičky stavitelství a architektury, mimo jiné, i významu dopravních staveb, které jsou každoročně nedílnou součástí přehlídky a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními přihlášenými stavbami jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí. Večera se účastnila řada významných osobností. Jenu z prvních nominací předal tradičně generální ředitel NTM Karel Ksandr. Mezi hosty bylo možné potkat 1. místopředsedkyni poslanecké sněmovny ČR Věru Kovářovou, 1. místopředsedu Senátu ČR Jiřího Drahoše, výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí Radku Vladykovou, vrchního ředitele sekce hospodářství MPO Eduarda Muřického, předsedu ČKAIT Roberta Špalka a řadu dalších osobností. Poslední nominaci tradičně předával předseda rady programu architekt Jan Fibiger.

Co přináší soutěžní přehlídka Stavba roku 2023?

Ve Stavbě roku vyhrávají nejen ocenění, ale všichni, kdo se přihlásili. V letošním roce to bylo rekordních 110 staveb ze všech regionů České republiky. Přihláška byla pro přihlášené pouze prvním krokem k představení svého stavebního počinu, nejen odborné veřejnosti, ale také krokem k seznámení široké veřejnosti, napříč všemi regiony. Po celý rok soutěžní přehlídka seznamuje se všemi přihlášenými i oceněnými všechny, kdo chtějí o tom co nového, zajímavého a nejlepšího stavitelství i architektura přinesli.

Spuštěno hlasování veřejnosti

Již tradičně můžete také na www.stavbaroku.cz dát svůj hlas Vaší favorizované stavbě v hlasování veřejnosti do čtvrtka 23. 11. 2023 do 24:00, kdy bude hlasování ukončeno a výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru v pátek 24. 11. 2023 v Rudolfinu v Praze. Hlasování je možné ze všech přihlášených staveb. Cenu veřejnosti zaštiťuje CNN Prima NEWS, která je tradičně generálním mediálním partnerem soutěžní přehlídky.

Odborná porota Stavby roku 2023 opět pod vedením architekta Jana Vrany

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala letos ve složení: Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana předseda poroty, Ing. Arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran (MPO ČR), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT) a doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 110 přihlášených staveb a najela přes 6 000 kilometrů. Na cestě porotu doprovodil a všechny stavby zdokumentoval opět i filmový štáb. Vznikl unikátní filmový dokument.

Vyhlášení a udělení titulů Stavba roku 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků, které je tradičně nejprestižnější společenskou události v oboru, proběhne v pátek 24. listopadu 2023 v Rudolfinu v Praze. Večer bude probíhat v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, a kromě ocenění Stavba roku 2023 se bude udělovat tradičně i ocenění v soutěžích Zahraniční stavba roku 2023. Během večera bude, i v letošním roce, oceněna Osobnost stavitelství 2023. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru.

Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku 2023 budou k vidění na výstavách, veletrzích a při dalších příležitostech v průběhu celého roku v České republice i v zahraničí. V letošním roce se můžete těšit na zcela výjimečnou výstavu všech přihlášených staveb, která bude představena spolu s unikátním filmovým dokumentem. Soutěž tradičně získala řadu záštit významných institucí, vysokých škol a podporu řady partnerů.

www.stavbaroku.cz