Soutěže

Českomoravský beton získal ocenění Czech Business Superbrands 2015

Růst a pozitivní směřování značky Českomoravský beton byly oceněny titulem Business Superbrands Award, kterou uděluje expertní skupina Business Brand Council. Ocenění převzal za skupinu Českomoravský beton, a. s., vedoucí marketingu Ing. Jan Veselý. Ocenění Superbrands mohou získat jen značky s vynikající pověstí a silným postavením na lokálním trhu.

Skupina Českomoravský beton je jedním z největších výrobců transportbetonu u nás. Svými dodávkami se podílí na velkých stavbách dopravní infrastruktury, průmyslových, komerčních a bytových komplexů, ale i na stavbách rodinných domů. Českomoravský beton je spolu se společnostmi Českomoravský štěrk a Českomoravský cement součástí silné mezinárodní skupiny HeidelbergCement.

Českomoravský beton získal ocenění Czech Business Superbrands 2015„Za značkou Českomoravský beton stojí vždy betonové směsi s garantovanou vysokou kvalitou a souborem služeb na té nejvyšší úrovni. Nikdy nezapomínáme na životní prostředí, naším cílem je, aby veškerá výroba byla maximálně ekologická. A získání prestižního ocenění Czech Business Superbrands nás zavazuje, a také ujišťuje o tom, že cesta naší značky Českomoravský beton směřuje správným směrem,“ říká Ing. Jan Veselý.

Mezinárodní projekt Superbrands vznikl už před 20 lety ve Velké Británii. Od svého počátku má jasný záměr: Poskytnout zákazníkům přehled o významných značkách, které ovlivňují jejich každodenní životy, uvést do středu pozornosti značky mimořádně silné a prezentovat jejich příklady. Program se stal populárním na celém světě a dnes je cena Superbrands Award uznávána jako speciální ocenění v 88 zemích na pěti kontinentech.

V České republice byl nyní zahájen 3. ročník projektu. Od roku 2014 je vyhodnocována nejen kategorie značek spotřebitelských, ale také oblast značek podnikatelských či průmyslových (B2B). Značky jsou na udělení ocenění Superbrands nominovány na základě odborných kritérií, firmy tedy nemohou o nominaci žádat. O udělení Business Superbrands Award rozhoduje v návaznosti na nominaci podloženou obchodními výsledky expertní skupina Business Brand Council tvořená odborníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti brand marketingu, dále zástupci profesních organizací, špičkovými kreativci a význačnými experty na oceňování značek.

Více informací o Superbrands najdete na www.czechsuperbrands.com, více o skupině Českomoravský beton na www.transportbeton.cz.

tisková zpráva