Soutěže

Cena Inženýrské komory za rok 2020 – přehled přihlášených návrhů

Dne 21. 4. 2021 se na půdě Komory sešla hodnotící komise ČKAIT pro Cenu Inženýrské komory za rok 2020. Posoudila 14 přihlášek do XVII. ročníku Ceny Inženýrské komory za rok 2020, které jí zaslali její členové – autorizovaní inženýři, technici a stavitelé. Hodnotící komise v čele s předsedou Ing. Pavlem Pejchalem, CSc. (dalšími členy jsou Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Chytil, Ing. Radek Lukeš, Ing. Čestmír Novotný, Ing. Jindřich Pater, Ing. Karel Vaverka, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.) nominuje tři návrhy na Cenu Inženýrské komory a jeden návrh na zvláštní ocenění.

O ceně veřejnosti v rámci Ceny Inženýrské komory rozhodne internetovým hlasováním (hlasování ještě nebylo ukončeno) laická i odborná veřejnost. Cenu veřejnosti získává stavba s nejvyšším počtem hlasů v internetovém hlasování.

Soutěž Cena Inženýrské komory je každoročně vyhlašována na Shromáždění delegátů ČKAIT. V roce 2020 bylo Shromáždění delegátů z důvodu epidemických opatření odloženo na 12. 9. 2020, proto byl XVI. ročník soutěže vyhlášen mimořádně tiskovou zprávou v květnu 2020.

Ceny Inženýrské komory za rok 2020 budou vyhlášeny na Shromáždění delegátů ČKAIT; v současnosti jsou uvažovány termíny v červnu nebo září 2021. Důvodem je celkový vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy nemoci covid-19.

Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže pro XVII. ročník byly autorizovaným inženýrům k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT a také na oficiálních stránkách Komory – www.ckait.cz, a to do 31. 10. 2020.

Přihlášky do XVII. ročníku Ceny Inženýrské komory:

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem
KO-KA s.r.o. – Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem představuje unikátní stavební dílo na pražské stokové síti. Toto spadiště se ostatním podobným stavbám vymyká použitím spirálového obtoku splaškových vod.

Spadiště s tangenciálním nátokem a spirálovým obtokem

Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel
FIRAST s.r.o. – Ing. Denisa Boháčová
Jedná se o rekonstrukci cihelného klenutého mostu z roku 1636 v lokalitě Portz Insel u Mikulova. Konstrukci stometrového mostu tvoří 16 pilířů s jehlancovými břity a 15 kleneb. Most má významnou historickou hodnotu, tvořil jedinou přístupovou cestu přes rybník na Tichý ostrov. Je často přezdíván jako „most skrytý železnou oponou“. Až do loňského roku byl zasypán hlínou a nevěděli o něm často ani místní.

Rekonstrukce historického mostu v lokalitě Portz Insel

Bytový dům Kreuzmannova
A.D.S. Rokycany s.r.o. – Ing. Oldřich Dienstbier
Hmotová podoba stávajícího objektu byla zachována, hlavní objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou, spojovací krček byl ponechán třípodlažní s plochou střechou. Návrh fasády vyšel z vnitřního dispozičního členění a vytváří systém pravidelných okenních otvorů s nepravidelně vloženými arkýři. Objekt je navržen bez dělicích pohledových říms. Na základě provedených průzkumů nešlo zachovat obvodové nosné zdivo hlavní stavby, a tak byly z tohoto důvodu nosné konstrukce hlavní stavby provedeny zděné z cihelných bloků Porotherm s využitím stávající nosné konstrukce železobetonového podzemního podlaží. Celkovou tuhost objektu zajišťuje probíhající ztužující věnec v úrovni jednotlivých stropních konstrukcí.

Bytový dům Kreuzmannova

Systém zakládání RD
Rodinné stavby Ryč s.r.o. – Ing. David Ryč
Optimalizace realizace rodinného domu pro zaručenou funkčnost přesahující životnost horní stavby.

Systém zakládání RD

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
SMP CZ, a.s. – Ing. Vladimír Sommer
V rámci stavební akce Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi společného objednatele Ředitelství vodních cest ČR a SÚS Pardubického kraje zhotovitel vybudoval novou trvalou silniční trasu přes Labe. Dosavadní provizorní most Bailey Bridge, postavený po 2. světové válce ze zásob UNRRA, nahradila novostavba z VPÚ DECO PRAHA. Nová ocelová mostovka nové trasy byla do své pozice vysunuta.

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Objekt tribuny v areálu atletického stadionu na Sokolském ostrově
Auböck s.r.o. – Ing. Josef Krégl
Záměr celkové rekonstrukce objektu tribuny je atypický zejména tím, že část objektu krajních věží je památkově chráněna a bylo potřeba zajistit celkové koncepční pojetí a soulad mezi novými prvky právě s ohledem na významné hodnoty památkové péče. Cílem plánovaných stavebních úprav bylo opravit stavbu z hlediska nového zastřešení, využití a obnovení kapacit venkovní tribuny při zajištění statických sanací jednotlivých konstrukcí a zejména pak využít prostor pod tribunou na vytvoření zázemí pro sportovce.

Objekt tribuny v areálu atletického stadionu na Sokolském ostrově

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Dolní Bukovsko
NEMA Dřevostavby s.r.o. – Ing. David Javorský
Jedná se o novostavbu tělocvičny, která byla postavena na místě původní, již nevyhovující tělocvičny umístěné ve dvoře základní školy. Pro konstrukci byl použit těžký dřevěný skelet z BSH nosníků, který byl obložený dřevostavebními panely Nema. Z vnější strany panelu je aplikována silikonová omítka, z vnitřní lakovaná borová překližka. Samotný skelet je prostorově ztužený podélnými pohledovými dřevěnými ztužidly a dále pak samotnými stěnovými panely.

Stavební úpravy a přístavba tělocvičny ZŠ Dolní Bukovsko

OS Neumannova
PSK Group, spol. s r.o. – Ing. Ondřej Machač
Jedná se o obytný soubor nacházející se při ulici Neumannova v Brně-Pisárkách. Obytný soubor se skládá ze čtyř viladomů, ve kterých se nachází celkem 47 bytů o velikostech 1+kk až 4+kk. Celkem je pro navržený objekt bytového domu zajištěno 63 parkovacích stání pro automobily. Součástí každého bytu je balkon, lodžie nebo terasa. Na byty umístěné v parteru navazují soukromé zahrady a terasy. V celém objektu je navrženo maximum bezúdržbových materiálů.

OS Neumannova

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – Ing. Karel Šolc
Jedná se o čtyřpodlažní objekt, který byl navržen v souladu s urbanistickou koncepcí města. V 1.NP se nachází komerční, zejména prodejní plochy a prostory pro služby (kavárna). Ve 2.NP byly koncipovány komerční prostory s využitím pro administrativu, popř. ordinace s možnou alternativou úpravy na ateliéry/byty, což umožňuje variabilní dispozice.

Polyfunkční dům na ulici Komenského, Boskovice

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – Ing. Karel Šolc
Rozšíření areálu společnosti TESCAN o výrobně-administrativní objekt (část C) vč. infrastruktury.

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN

Soběstačný dům Chimney
Vize Ateliér, s.r.o. – Ing. Rostislav Kubíček
Základní ideou bylo využití maximálního potenciálu daného místa stavby jak z prostorového hlediska, tak z energetického. Dům je maximálně soběstačný, z ekologických materiálů a v neposlední řadě za dostupné finance.

Soběstačný dům Chimney

Rezidence Park Masarykova
SYNER GROUP a.s. – Radek Kotrč
Přeměna dlouholetého brownfieldu v obytnou zónu se šesti bytovými domy, podzemními garážemi, veřejným parkem a obnoveným korytem Jizerského potoka.

Rezidence Park Masarykova

Národní sportovní centrum Prostějov
Atelier-r, s.r.o. – Ing. Miroslav Pospíšil
Víceúčelová sportovní hala pro mládež se společenskou vstupní halou v přízemí, s tribunou a administrativním zázemím sportovního klubu v patře.

Národní sportovní centrum Prostějov

Třídicí a výrobní linka topných směsí
RPS Ostrava a.s. – Ing. Zdeněk Hrůza
Linka slouží k centralizaci výroby uhelných energetických směsí, nahradí méně dokonalou produkci, která byla doposud dělána extenzivním způsobem. Linka optimálně vyrábí a homogenizuje výsledný produkt ve vyšší kvalitě dle požadavků zákazníka.

Třídicí a výrobní linka topných směsí

tisková zpráva