Soutěže

ČBS vyhlašuje další ročník soutěže Vynikající betonová konstrukce

Česká betonářská společnost vyhlašuje 8. ročník prestižní soutěže o vinikající betonovou konstrukci. Je určena pro betonové konstrukce, resp. stavby realizované v letech 2009–2010.
Soutěž je vypsána pro betonové konstrukce/stavby ve kategoriích budovy, mosty a tunely a ostatní inženýrské stavby.
Porota letošního ročníku bude mít toto složení:
Předseda: prof. Ing. Ludovit Fillo, Ph.D., SvF STU Bratislava, Slovensko
Členové: Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek, a. s.,
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., FSv ČVUT v Praze,
Ing. arch. Michal Juha, DOMY, spol. s r. o., architektonický a projektový atelier,
Ing. Milan Kalný, Pontex, spol. s r. o.,
doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ustav ČVUT v Praze, předseda ČBS,
Ing. Jiří Peřina, Skanska, a. s., divize Betonove konstrukce,
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., FAST VUT v Brně,
Ing. Michal Števula, Ph.D., Svaz výrobců betonu ČR, BETON TKS, s. r. o.,
prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., Metrostav, a. s.
 
Vyplněnou přihlášku prosím posílejte jednotlivě za každou konstrukci/stavbu na adresu České betonářské společnosti ČSSI. Uzávěrka přihlášek soutěžních projektů je 15. října 2011, vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen se uskuteční v průběhu 18. Betonářských dnů v Hradci Králové. Propozice a podrobné informace k soutěži naleznete i na její webové adrese, kde můžete využít pro své přihlášení i on-line formulář.
tisková zpráva