Soutěže

Bridging Prague Award – výsledky

Vítězem mezinárodní ideové architektonické soutěže Bridging Prague Award, která byla vyhlášena jako součást festivalu reSITE, se stal kanadský architekt Pete North. Odborná porota vybírala z více než 100 zaslaných návrhů z celého světa.
„Návrh se koncentruje na posílení přírodního charakteru míst v blízkosti řeky, tam kde je to logické a realizovatelné. Snaží se vytvořit synergii mezi parkovými lokalitami a řekou, jde mu o jejich propojení do logického řetězce vzájemně navazujících prostor,“ znělo zdůvodnění poroty pro nejlepšího z 19 finalistů. Do soutěže se zaregistrovalo 662 ateliérů z celého světa.
Soutěž organizovaly Festival reSITE, Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a společnost Skanska. Mezinárodní mezioborové týmy soutěžily o ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 eur věnované společností Skanska. Ve svých návrzích zpracovávaly nejvhodnější řešení pro nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty – z jihu Železničním a ze severu Libeňským. Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dávalo příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí. Návrhy měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.
Mezinárodní soutěž byla anonymní, dvoukolová, otevřená všem zájemcům bez ohledu na věk nebo profesi. Zúčastnit se mohli jednotlivci, ateliéry i týmy. Soutěžní návrhy hodnotily dvě poroty, ze zaslaných návrhů vybrala jury ve složení Igor Kovačević (CZ), Adam Gebrian (CZ), Ondřej Hofmeister (CZ), Henry Hanson (US) a
Štěpán Špoula (CZ) 19 finalistů. Hlavní mezinárodní porota pak v průběhu festivalu reSITE vyhodnotila 3 nejlepší návrhy a dvě čestná uznání. V porotě zasedli Jakub Cigler (CZ), Lisa Diedrich (DE), Adam Gebrian (CZ), Alexandros Washburn (US), Michael Rink (DE).               
 
Výsledky:
1. místo: The River Works (Řeka funguje), Pete North, Kanada
2. místo: Bring your ideas to Vltava (Přineste k Vltavě svoje nápady), Juras Lasovský, Koen Hezemans, Nizozemí
3. místo: Prague and Vltava (Praha a Vltava): Martin Špičák, Nikola Dočekal, Jiří Deyl, Česká republika
Čestné uznání: Zamrzlá řeka, Eduard Seibert, Česká republika
Čestné uznání: Praha 0, Ivan Boroš, Juraj Calaj, Lenka Míková, Vítězslav Danda, Česká republika
 
1. místo: The River Works (Řeka funguje), Pete North, Kanada2. místo: Bring your ideas to Vltava (Přineste k Vltavě svoje nápady), Juras Lasovský, Koen Hezemans, Nizozemí3. místo: Prague and Vltava (Praha a Vltava): Martin Špičák, Nikola Dočekal, Jiří Deyl, Česká republika
 
Ceny do soutěže věnoval hlavní sponzor – Skanska.
tisková zpráva