Soutěže

Bridging Prague Award – konec registrace

Mezinárodní ideovou architektonickou soutěž, která byla vyhlášena jako součást festivalu reSITE, organizují Festival reSITE, Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a společnost Skanska. Mezinárodní mezioborové týmy, které se chtějí ucházet o ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 eur věnované společností Skanska, musí do pátku 27. dubna 2012 vyplnit registrační formulář na stránce resite.cz/competition.
Předmětem soutěže je nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty – z jihu Železničním a ze severu Libeňským. Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dává příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí. Návrhy by měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.
„Chceme od rozmanité skupiny soutěžících získat architektonickou vizi pro budoucnost Vltavy. Porotci se ve svém hodnocení zaměří na interdisciplinární přístup, který bude spojovat krajinářství, urbanismus, architekturu, umění, městskou ekologii a další obory. Moderní projekt pro město by totiž měl být právě takový,“ tvrdí Martin Barry, stipendista Fulbrightovy nadace a ředitel festivalu reSITE. Rektorka ARCHIP (Architectural Institute in Prague) Regina Loukotová dodává: „Ideová soutěž i profesionály má Praze přinést to zásadní – nové koncepce a strategie. I k řešení složitých problémů může přispět jednoduchá a jasně vyjádřená myšlenka. Snad nám pohled zvenčí pomůže, abychom vztah řeky a města viděli novýma očima.“
Podle zástupkyně hlavního sponzora Lucie Novákové se Skanska rozhodla podpořit hned z několika důvodů. „Ochrana životního prostředí a snižování rizika negativního vlivu stavební činnosti jsou nedílnou součástí firemní strategie Skanska. ReSITE motivuje širokou veřejnost i odborníky k zamyšlení nad současným vzhledem města. Poukazuje na to, že vše se dá dělat citlivě a v rámci principů udržitelného rozvoje. To je i náš cíl. Proto považujeme spolupráci Skanska a reSITE za smysluplnou a v obou směrech velice přínosnou.“
Mezinárodní soutěž probíhá anonymně a je otevřena všem zájemcům bez ohledu na věk nebo profesi. Zúčastnit se mohou jednotlivci, ateliéry i týmy. Soutěžní návrhy budou hodnoceny dvoukolově, vítěze vybere hlavní mezinárodní porota. V té zasednou renomovaní odborníci, např. Kate Orff či Alexandros Washburn.
Návrhy, zpracované v angličtině, se odevzdávají pouze v digitální formě – uzávěrkou je pondělí 14. května 2012.
tisková zpráva