Soutěže

Asociace poskytovatelů energetických služeb ocenila nejlepší projekty EPC

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) vyhlásila výsledky sedmého ročníku soutěže soutěže o nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou EPC (Energy Performance Contracting) za rok 2017. Vítězství si odnáší Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem (UJEP). Druhé místo obsadilo město Horní Slavkov a třetí příčka patří Psychiatrické nemocnici Bohnice.

Byla udělena také dvě čestná ocenění: za projekt v českolipské nemocnici a Pardubickému kraji.

Metoda EPC si klade za cíl vyhledávat, navrhovat a realizovat ekonomicky optimální opatření, proto si odborná komise ve složení Vladimír Sochor (ředitel odboru energetické účinnosti a úspor z Ministerstva průmyslu a obchodu), Petr Holub (ředitel aliance Šance pro budovy) a Radim Kohoutek (místopředseda APES) zvolila jako hlavní hodnoticí kritéria cenu úspor a komplexnost navrhovaných energeticky úsporných opatření.

U vítězného projektu pro UJEP, který je ve fázi přípravy a bude stát celkem 14 mil. korun, jenž se však za 10 let vrátí v budoucích úsporách energie, ocenila komise, že jedna koruna vložená do projektu přinese úsporu ve výši 1,54 Kč ročně. Úspory bude dosaženo jak modernizací energetického hospodářství, tak i pomocí stavebních opatření.

Město Horní Slavkov je dobrým příkladem, že i malá města s 5000 obyvateli mohou modernizovat vytápění, rozvody a osvětlení a díky systému individuální regulace teploty a důslednému energetickému managementem ušetřit náklady na energie. Z garantovaných úspor se bude splácet investice do modernizace, která se městu vrátí za 11 let a i v dalším období zajistí potřebný komfort a efektivní hospodaření s energií v městských budovách.

Cílem energeticky úsporného projektu v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích je kombinovat projekt EPC s podporou z OPŽP a dosáhnout tak maximalizace provozních úspor. Dotační prostředky by měly být využity jak na stavební opatření (zejména na výměnu oken v budovách), tak i na některá technologická opatření. Očekávaná úspora energií pak dosáhne více než 31 % oproti současnému stavu. Očekávaná investice je 121 mil. korun a přinese úspory v celkové hodnotě 14, resp. se započtením přínosů stavebních opatření až 19 mil. Kč ročně.

Ocenění si odnáší i Pardubický kraj za strategii a vytrvalost. Loni připravoval kraj již osmý projekt EPC pro své objekty. První vznikl v roce 2006, od té doby zde bylo do energetických úspor na základě sedmi smluv nainvestováno více než 300 mil. korun, které kraji umožňují šetřit až 45 mil. korun ročně.

Čestné ocenění obdržel i projekt pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za vynikající poměr roční úspora/roční investice. Navíc je zde reálný předpoklad, že v dalších letech dojde k ještě větším úsporám.

Metoda EPC je v České republice používána od roku 1993. Během této doby bylo realizováno více než 250 projektů za celkem 3,3 mld. korun, které zákazníků pomohly uspořit k dnešnímu dni 3 mld. korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v Národním divadle, Kongresovém centru Praha, Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a v řadě dalších veřejných institucí, ale i v průmyslových objektech.

tisková zpráva APES

Společné foto všech oceněných: dole zleva Tomáš Kraus (UJEP), Alexandr Terek (starosta Horního Slavkova), Čestmír Vaner (Nemocnice Česká Lípa), Vladimír Veselý (PN Bohnice) a Milan Vích (Pardubický kraj). Nahoře pak zleva Radim Kohoutek (APES), Vladimír Sochor (MPO) a Ivo Slavotínek (APES)