Soutěže

31. května končí přijímání přihlášek do soutěže Stavba roku 2017

Jubilejní 25. ročník soutěže Stavba roku 2017 uzavírá seznam přihlášených staveb 31. května 2017. Představit své dílo v celorepublikové prestižní soutěži bez ohledu na velikost nebo typologii může každý investor, architekt, stavitel, projektant, dodavatel nebo i uživatel. Hlavním kritériem soutěže je kvalita stavby. Záštitu soutěži poskytl i prezident ČR, předseda Senátu, vybraná ministerstva a také několik významných státních i veřejných institucí.

Tři z deseti českých staveb nominovaných na Cenu EU za současnou architekturu Mies van der Rohe Award 2017 se utkaly i v soutěži Stavba roku 2016. Přihlaste své dílo do 31. května, abyste se i vy mohli představit nejen v České republice.

Všechny stavby jsou posuzovány z pohledu kvality nezávislou odbornou porotou a Sborem expertů. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Všechny přihlášené stavby jsou představeny v tištěném katalogu Stavba roku, který si přečtou manažeři developerských a stavebních společností, významní investoři, přední projektanti, inženýři, i zástupci ministerstev, vysocí státní činitelé, úřady měst a obcí s rozšířenou působností. Ministerstvo průmyslu a obchodu jej využívá jako odborný podklad pro jednání Rady vlády.

Více informací o soutěži i přihlašovací formuláře najdete na www.stavbaroku.cz.

tisková zpráva