Aktuality

Seminář Změny v soukromém právu od 1. 1. 2014 ve vazbě na stavební činnost

Ve úterý 26. listopadu 2013 pořádá Sekurkon v hotelu Slavia (Solniční 15/17, Brno) seminář Změny v soukromém právu od 1. 1. 2014 ve vazbě na stavební činnost.
 
Seminář si klade za cíl seznámit zejména stavební podnikatele s dílčími změnami soukromého práva (zejména NOZ) vztahující se k podnikatelské činnosti v oblasti výstavby (projektování, příprava a realizace staveb na územní ČR).
Seminář je určen pro vedoucí pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály ve stavebnictví (TDI, projektanty), živnostníky, širokou odbornou veřejnost. Účastníci obdrží materiály zpracované lektorkou a osvědčení o účasti na semináři.
 
Program:
● Jak na změny soukromého práva s lehkostí,
● Přehled nových právních předpisů, důležitost přechodných ustanovení,
● Nové zásady, principy a výklad ve vazbě na staré i nové smluvní vztahy,
● Základní změny v postavení právnických osob s akcentem na odpovědnost za výkon svěřené funkce, požadavky na profesní odbornost při jednání, jednání (zastoupení) právnické osoby,
● Vybrané instituty z oblasti věcných práv
– nové vymezení věci,
– superficiální zásada – stavba součást pozemku,
– právo stavby,
– reálná břemena, služebnosti,
● Základní změny v závazkových vztazích, vybrané smluvní typy v přehledu.
 
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele