Nezařazené

Seminář Veřejné zakázky a šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy pořádá sérii seminářů zaměřených na zadávání veřejných zakázek v souvislosti s projektováním šetrných budov. Semináře se konají 6. 10 v Ostravě a 10. 11. v Praze.

Cílem seminářů je poskytnout ucelenou informaci o způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov a jejich financování.

Místa a termíny
● 6. 10. 2016, Severomoravský vzdělávací institut, Vratimovská 624/11, Ostrava,
● 10. 11. 2016, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1.

Předběžný program
● Specifické možnosti zákona o veřejných zakázkách pro pořízení kvalitních šetrných budov – Vladimír Studnička, MMR.
● Projekt MPSV Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání ve vztahu k šetrným budovám – Leona Šteigrová, MPSV.
● Možnosti financování projektů formou dotačních programů a energetických služeb – Vladimír Sochor, MPO.
● Praktický přístup veřejného zadavatele při zajišťování kvalitních projektů.
● Pohled uchazeče na zadávání veřejných zakázek a aspekty plnění kvalifikačních a technických požadavků – architekt Robert Leníček, Len+k architekti, s. r. o.
● Využití certifikací a jejich dílčích parametrů pro vytvoření zadávacích podmínek; zároveň bude prezentována Příručka pro zadavatele VZ – Petr Zahradník, Česká rada pro šetrné budovy.

Akce se koná v rámci grantového projektu Build Upon. Vstup na workshop je zdarma, s nutností registrace. Kapacita je omezena 30 účastníky, maximálně 2 osoby z jedné společnosti.
Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete zde: Ostrava, Praha.
mi podle podkladů pořadatele