Nezařazené

Vychází Časopis českého stavebnictví ročenka TOP 2017

Po roce vychází 16. 10. 2017 pravidelná ročenka Časopisu českého stavebnictví TOP 2017 s analýzami, prognózami, přehledem hospodářských výsledků, seznamem firem, které jsou ohroženy konkurzem, nebo již skončily v úpadku a řadou novinek. K nim patří například srovnání největších stavebních firem podle provozního výsledku hospodaření na jednoho pracovníka (zaměstnance).

Časopis českého stavebnictví TOP 2017Tento ukazatel jsme nazvali provozní efektivitou a měl by informovat o tom, jak efektivní je výroba na jednoho zaměstnance po odečtení všech provozních nákladů, nakoupených služeb i nákladů na pracovní sílu. Dalším novým ukazatelem je produktivita, tedy poměr ročních tržeb k počtu zaměstnanců. Přinášíme přehled výrobců stavebních materiálů i realizačních firem, které loni dosáhly na více než 200 milionové tržby. Subjekty v tabulkách zaměstnávají přes 53 tisíc lidí a součet jejich tržeb dosahuje takřka čtvrt bilionu korun! Jde tak o ojedinělý reprezentativní vzorek, který dokonale vyjadřuje situaci v tuzemském stavebnictví.

Ročenka je samostatně neprodejnou součástí měsíčníku Stavitel č. 10/2017. Předplatné časopisu v ČR zajišťuje A.L.L. production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha 1, tel.: 840 306 090, e-mail: stavitel@predplatne.cz

vis