Aktuality, Informace výrobců, Průmysl a obchod

Průzkum agentury Emnid: většina majitelů domů si není vědoma rozdílů v kvalitě pórobetonu

Pórobeton se v České republice používá při stavbě domů již po celá desetiletí. Je proto překvapivé, že 69 procent majitelů domů neví, že existují dva typy tohoto stavebního materiálu – bílý a šedý – a že jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Takový je závěr z reprezentativního průzkumu realizovaného agenturou Emnid pro výrobce stavebních materiálů Xella mezi majiteli domů. 

Více než 80 let se bílý pórobeton vyráběl zejména z přírodních surovin, jako jsou písek, vápno, cement a voda. V devadesátých letech se na trhu objevila jeho šedá verze. V tomto levnějším stavebním materiálu se písek nahradí popílkem, vedlejším průmyslovým produktem, který vzniká při spalování uhlí.
Většina majitelů domů si těchto rozdílů není vědoma. Z 383 respondentů, dotazovaných průzkumnou agenturou Emnid na konci května 2014, jen třetina (31 %) ví, že existují různé druhy pórobetonu. Navíc ani v této malé skupině informovaných zákazníků nevědí všichni, že šedý pórobeton obsahuje elektrárenský popílek. Přibližně 26 % prohlásilo, že si toho není vědomo.
„Na rozhodnutí, zda pro stavbu vybrat tento či jiný druh pórobetonu, má vliv řada faktorů,“ říká Petr Král, vedoucí marketingu Xella CZ. „Nicméně průzkum též ukazuje, že pouze malá část majitelů domů je dostatečně informována o složení stavebních materiálů dostupných na trhu. Je zřejmé, že musíme zákazníkům dát více informací o rozdílech v produktech obecně, a o bílém pískovém pórobetonu zejména.“
V rámci průzkumu se Xella zajímala i o to, která kritéria majitelé zohledňují při koupi stavebních materiálů. Výsledek ukázal, že vedle nákladů, které uvedlo 75 % respondentů, je též velmi důležitá kvalita materiálu. Přitom je ale zajímavé, že se zákazníci nezajímají o složení, o čemž vypovídá i nevědomost o přítomnosti elektrárenského popílku v šedém pórobetonu. Přibližně 72 % respondentů uvedlo kvalitu jako rozhodující faktor. Lidé s vyšším vzděláním více zohledňují poměr ceny a výkonu. Respondenti s vysokoškolským vzděláním se více zaměřují na kvalitu (88 %) než na cenu (72 %).
Naproti tomu kladou majitelé domů menší důraz na zdravé životní podmínky. Pouze 28 % respondentů říká, že tento aspekt zohlednilo při nákupu stavebních materiálů. Petr Král ze společnosti Xella CZ vysvětluje: „Mnoho spotřebitelů spojuje téma zdraví zejména s výživou a sportem, znají například velmi dobře složení různých druhů potravin nebo oděvních materiálů. Složením stavebních materiálů, z kterých je postaven jejich domov, se naopak dosud výrazně nezabývali. Nicméně i tento přístup se začíná měnit. Zejména rodiny s dětmi a lidé trpící alergiemi se zajímají o to, jak vytvořit prostředí bez dráždivých prvků.
Společnost Xella se v rámci své kampaně zaměřuje i na informační osvětu vysvětlující rozdíly mezi jednotlivými druhy pórobetonu a je otevřena širší diskusi s veřejností na toto téma. Ve spolupráci s uznávanými odborníky z řad architektů a lékařů spustila své stránky www.vimzcehostavim.cz, kde je připravena zodpovědět četné dotazy týkající se této problematiky, jako např. dosud velmi podceňované téma syndromu nezdravých budov.
tisková zpráva