Průmysl a obchod

Zruší soud pokutu pro ČKAIT?

Brněnský krajský soud začátkem února patrně zruší pokutu 500 000
Kč pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
(ČKAIT). Sankci dostala komora od
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to, že údajně
nezákonně stanovovala ceny práce svých členů.

Nejvyšší správní soud (NSS) ale loni rozhodl, že komora podle
zákona neměla sankci dostat. Krajský soud, který se původně
postavil na stranu ÚOHS, se teď musí podřídit stanovisku vyšší
instance. Jednání je nařízeno na 5. února 2008.
Komora se zhruba 25 000 členy schválila v roce 2002 svůj
řád, který obsahoval ceny za výkony stavebních inženýrů
a techniků s autorizací. „I když komora deklarovala,
že se jedná o nezávazný dokument, přesto byly informace
o výši honoráře pro členy komory inspirující,“
míní
mluvčí ÚOHS Kristián Chalupa.
To by znamenalo, že by byly ceny všech členů komory
v podstatě jednotné, a zákazníci by tak neměli na výběr
z více cenových nabídek. Podle antimonopolního úřadu ale tyto
ceny nepodléhají regulaci, a proto by měly vzniknout na
základě tržní nabídky a poptávky.

NSS sice uznal, že podobný ceník by mohl ohrozit hospodářskou
soutěž, přesto podle zákona nemohl ÚOHS samotné vydání ceníku
pokutovat. Komora má podle správního soudu právo na vydávání ceníků
a honorářových řádů, které mají doporučující charakter.