Průmysl a obchod

Zásadní změna celních preferencí na dovozy z rozvojových zemí se dotkne také českých dovozců

Od 1. 1. 2014 budou ze seznamu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí vyřazeny některé ze států, které jsou z pohledu dovozu do České republiky relativně významné. Tato úprava bude pro české dovozce znamenat zásadní změnu v podobě výše cla, které doposud nebylo vyměřováno.
„Změna v seznamu zvýhodněných zemí vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy č. 978/2012, které vyšlo před rokem a nyní, s počátkem roku 2014 nabývá na účinnosti,“ vysvětluje Lucie Svobodová, Customs Manager společnosti GEFCO v České republice.
Evropská unie poskytuje jednostranné celní úlevy široké skupině zemí označovaných jako „rozvojové a nejméně rozvinuté země“. Od roku 2014 bude seznam těchto zemí podstatně zúžen. Z rozsáhlého seznamu zvýhodněných zemí bude vyřazeno i několik významných obchodních partnerů České republiky, například Brazílie, Argentina, Rusko či Malajsie. Zboží pocházející z těchto zemí bude preferenčních výhod využívat jen do konce tohoto roku. To znamená, že od 1. 1. 2014 bude při dovozu z vyřazených zemí požadována plná sazba cla podle celního tarifu bez možnosti uplatnění preference.
Přitom jen z Ruska do České republiky bylo od ledna 2012 do ledna 2013 dovezeno zboží v celkové hodnotě přes 168 miliard korun, z Brazílie za stejné období zboží převyšující 7 miliard korun, z Argentiny téměř 1,7 miliard korun a v případě Malajsie dosahovala hodnota dovezeného zboží do České republiky v uvedeném období téměř 19 miliard (viz http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO).
Od 22. 2. 2014 budou z tohoto seznamu vyřazeny také Írán a Ázerbájdžán a celní výhody se nebudou vztahovat ani na ně.
 
Seznam zvýhodněných zemí platný pro rok 2014
Níže uvedený přehled obsahuje seznam rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, kterým budou jednostranné celní úlevy nadále zachovány. Je třeba poznamenat, že při dovozu z některých zemí (například z Číny, Indie, Indonésie apod.) jsou celní preference omezeny jen na určité druhy zboží. Při plánování je dovozu je proto vždy zapotřebí konzultovat platný celní tarif.
Pokud jde o podmínky pro přiznání celních výhod, zůstávají neměnné – je třeba formálně prokázat původ zboží certifikátem Form.A, u malých zásilek do 6000 EUR postačuje prohlášení vývozce na faktuře.
AF          Afghánistán
AM         Arménie
AO          Angola
AZ          Ázerbájdžán
BD          Bangladéš
BF          Burkina Faso
BI           Burundi
BJ           Benin
BO          Bolívie
BT          Bhútán
CD          Kongo
CF          Středoafrická r.
CG          Kongo
CK         Cookovy o.
CN          Čína
CO          Kolumbie
CR          Kostarika
CV          Kapverdy
DJ           Džibutsko
EC          Ekvádor
ER          Eritrea
ET          Etiopie
FM         Mikronésie
GE          Gruzie
GM         Gambie
GN          Guinea
GQ          Rovníková G.
GT          Guatemala
GW         Guinea-Bissau
HN         Honduras
HT          Haiti
ID           Indonésie
IN           Indie
IQ           Irák
IR           Írán
KG         Kyrgyzská r.
KH         Kambodža
KI           Kiribati
KM        Komory
LA          Laos
LK          Srí Lanka
LR          Libérie
LS           Lesotho
MG         Madagaskar
MH        Marshallovy o.
ML         Mali
MN         Mongolsko
MR         Mauritánie
MV         Maledivy
MW        Malawi
MZ         Mosambik
NE          Niger
NG          Nigérie
NI           Nikaragua
NP          Nepál
NR          Nauru
NU          Niue
PA          Panama
PE           Peru
PH          Filipíny
PK          Pákistán
PY          Paraguay
RW         Rwanda
SB          Šalomounovy o.
SD          Súdán
SL           Sierra Leone
SN          Senegal
SO          Somálsko
ST           Svatý Tomáš a Princův ostrov
SV          Salvador
SY          Sýrie
TD          Čad
TG          Togo
TH          Thajsko
TJ           Tádžikistán
TL          Východní Tim.
TM         Turkmenistán
TO          Tonga
TV          Tuvalu
TZ          Tanzanie
UA          Ukrajina
UG          Uganda
UZ          Uzbekistán
VN          Vietnam
VU          Vanuatu
WS         Samoa
YE          Jemen
ZM         Zambie
 

tisková zpráva společnosti GEFCO