Průmysl a obchod

Zahájena stavba fotovoltaické elektrárny v Netolicích

Společnost Energy 21 začala budovat svůj třináctý solární
park. Elektrána s plánovaným výkonem přes 2 MW bude stát
v jihočeských Netolicích.

Elektrárna by měla být dokončena na sklonku letošního roku, do
zkušebního provozu bude spuštěna v roce příštím. Solární park
v Netolicích bude mít instalovaný výkon 2,1 MW
a rozkládat se bude zhruba na pěti hektarech. Pro elektrárnu
společnost získala pozemek za nádražím, mimo rozvojovou zónu města.
Fotovoltaický park bude stát na louce, která nemohla být zemědělsky
využívána, protože je zde příliš kyselá půda. Projekt bude po
Dívčicích, Protivíně a Českých Velenicích našim čtvrtým
v jihočeském regionu.
Stejně jako všechny předchozí i tento fotovoltaický park
buduje firma CE Solar, dceřiná společnost Energy 21. Při
výstavbě bude použita technologie polykrystalických panelů Suntech
o výkonu 210 W, kterých zde bude nainstalováno zhruba
deset tisíc. Bude zde použit vlastní nosný systém Energy 21,
který je výjimečně šetrný ke svému okolí. Konstrukce je položená
volně na půdě a nenarušuje tak půdní fond. Projekty
Energy 21 jsou charakteristické menší rozlohou, nízkou
konstrukcí a jednoduchým designem. Lze je proto snadno
integrovat do krajiny.
tisková zpráva