Průmysl a obchod

Za přístup ke všem technickým normám ve stavebnictví se bude platit

Placený přístup schválil Senát v rámci novely o technických požadavcích na výrobky. Novela ve stavebním zákoně ruší ustanovení, podle něhož některé normy musí být bezplatně přístupné veřejnosti. Senátoři z výboru pro veřejnou správu neprosadili zachování současného stavu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) požadovalo zrušení kvůli ochraně autorských práv k technickým normám. Podle ministra Jana Mládka by bez této úpravy Česku hrozilo vyloučení z mezinárodních normalizačních organizací. Mládek argumentoval také tím, že většina ostatních technických norem je zpoplatněna.

Novela na popud sněmovního hospodářského výboru ruší ustanovení, které říká, že pokud se stavební zákon nebo prováděcí předpis odvolávají na technickou normu, musí být tato norma bezplatně přístupná veřejnosti. V praxi to znamená, že jen několik málo norem, na které se zákon odkazuje, je volně přístupných na webu MPO. Právě na vazbu mezi zákonem a normami poukazovali kritici zrušení bezplatného přístupu.

Novelu o technických požadavcích na výrobky nyní dostane k podpisu prezident. Novela souvisí se schváleným novým zákonem o posuzování shody u stanovených výrobků a měla zpřesnit některá ustanovení nebo vypustit duplicitní ustanovení.

zpráva ČTK