Průmysl a obchod

Wienerberger nabízí výhodné zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Pro získání stavebního povolení je nutné mít od letošního roku
také průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz je tvořen
grafickým zobrazením, jak dům plní požadavky na potřebu energie,
a protokolem s podrobnějšími informacemi.

Pro novostavby rodinných domů z POROTHERMU nabízí
společnost Wienerberger zpracování PENB do patnácti dnů za cenu do
tří tisíc korun. Stačí na www.porotherm.cz/PRUKAZ zadat všechny
potřebné údaje; žadatel obratem dostane potvrzení požadavku
a kontakt na prověřeného registrovaného energetického
auditora, který s firmou spolupracuje. Vlastní průkaz je
vyhotoven do 15 pracovních dnů ode dne přijetí kompletních
podkladů. Jako odměnu stavebníci navíc zdarma obdrží zpracovaný
energetický štítek, který charakterizuje stavbu z hlediska
energetické náročnosti její obálky – tedy zdiva, okenních
a dveřních otvorů, střechy a podlahy.
V objednávce klient kromě identifikačních údajů
týkajících se druhu stavby, adresy a majitele vyplní také
další informace nutné pro vytvoření průkazu. Jde především
o charakteristiku budovy (její objem a celkovou plochu),
o energeticky významné údaje (plocha a materiál vnější
stěny, suterénu, plocha střechy, plocha stropu pod nevytápěnou
půdou, plocha podlahy přilehlé k zemině a plochy oken,
dveří a střešních oken) a o celkovou plochu vytápěné
části budovy. Dále je potřeba uvést orientaci domu vůči světovým
stranám a druhy energie, jež bude zákazník v domě
využívat.
Průkaz energetické náročnosti budovy vždy připravuje nezávislý
expert a vypovídá o energetické náročnosti stavby jako
celku. Hodnocení zahrnující výpočet roční potřeby energie na
vytápění, chlazení, klimatizaci, větrání, přípravu teplé vody
a osvětlení zařadí dům do odpovídající energetické třídy.
Průkaz klasifikuje budovy do sedmi kategorií od A (velmi
úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Za vyhovující jsou
přitom považovány stavby v kategoriích A až C (s
podkategoriemi C1 – budova vyhovuje doporučené úrovni – a C2 –
budova vyhovuje požadované úrovni).
Více informací lze získat na zákaznické lince
844 111 123 nebo na www.porotherm.cz/PRUKAZ.
tisková zpráva