Průmysl a obchod

Vyzkoušejte kalkulační program Isover Twinner a spočítejte si rozdíl v ceně zateplení

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ – divize Isover spustila na svém webu nový kalkulátor, který velmi jednoduše a jasně ukáže rozdíl v ceně při zateplování objektů klasickou metodou kombinace polystyrenu s požárními pásy z minerální vlny a při řešení pomocí unikátních sendvičových desek Isover TWINNER.

Ukázka programu

Izolační desky Isover TWINNER – grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken – jsou určeny pro fasádní zateplovací systémy ETICS, zejména pro stavby se zvýšenými nároky na požární bezpečnost, např. bytové objekty výšky nad 12 m (12–22 m), kdy výborné protipožární vlastnosti umožňují provést zateplení stěn bez vložených požárně dělicích pásů MW. Mezi další oblasti typického použití patří např. nízkoenergetické a pasivní domy, u kterých jsou zvýšené požadavky na kvalitu použitých materiálů.

Cena za zateplení

Práce s kalkulátorem je velmi jednoduchá, spočítat úspory zvládne úplně každý. Je třeba jen zadat vstupní hodnoty obálky domu, jako jsou výška a šířka budovy, dále pak otvorové výplně, tedy velikost a počet oken a dveří. Dalšími vstupními hodnotami, které jsou nutné pro výpočet, jsou počet podlaží, tloušťka izolace a cena jednotlivých izolačních materiálů, které chceme porovnat. Po zadání všech hodnot kalkulátor vrátí cenový přehled pro obě varianty, tedy kombinace MW + EPS a Isover TWINNER. V tomto přehledu najdete jednak konečnou cenu kompletního zateplení a cenu na m², ale jsou zde znázorněny i rozdíly v počtu hmoždinek, kotev, lepidla, stěrky a dalších nutných komponentů ve skladbě ETICS včetně například okenních parapetů, na kterých lze při použití Isover TWINNER také ušetřit. Kromě cenového přehledu kalkulátor ukazuje i průměrný součinitel tepelné vodivosti zateplení. Nástroj tak investorům i realizačním firmám dává zřetelnou odpověď, která varianta zvažovaného zateplení je pro ně cenově i energeticky výhodnější. Pro názornější přehled je výstup kalkulátoru doplněn i sloupcovým grafem.

Porovnání cen zateplení celé fasády

Výhody zateplení materiálem Isover TWINNER oproti zateplení pěnovým polystyrenem v kombinaci s požárně dělicími pásy z minerální izolace:
• vyšší požární bezpečnost – třída reakce na oheň B-s1,d0 v celé ploše fasády;
• vynikající tepelná vodivost λd = 0,033–0,034 W/m.K v celé ploše fasády oproti λd = 0,039 u bílého EPS, čímž při stejném požadovaném Rd stačí menší tloušťka izolantu; plyne z toho:
– úspora na hmoždinkách,
– úspora na parapetech a plechování přesahu střechy,
– tenčí ostění díky čemuž se do interiéru dostane více světla apod.;

• vyrovnaná difuze v celé ploše – řeší možné problémy s barevností fasády;
• zamezení vzniku trhlin na povrchu fasády – souvislý jednolitý podklad pro omítku (nejsou to dva materiály s rozdílnou tepelnou roztažností jako v případě kombinace EPS + MW);
• systém prošel požárním testem dle ISO 13785-1 a nadstandardně dle velkoformátové zkoušky dle ISO 13785-2;
• tloušťky až 300 mm (vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy);
• v rámci ceny celého systému ETICS cenově srovnatelné řešení jako kombinace EPS s požárními pásy z MW;
• během manipulace a aplikace výrobku Isover Twinner odpadá nutnost stínění jako v případě použití šedého EPS;
• oproti kombinaci MW + EPS u Isover Twinner nehrozí riziko, že nekvalifikovaní dělníci na stavbě udělají požární pásy jinak, než požaduje norma;
• materiál (i fasáda) je požárně odolný nejen po zabudování, ale již během instalace (ještě bez omítek);
• díky řešení celého zateplení v jednom modulu dochází ke zvýšení rychlosti aplikace izolace Isover Twinner o min. 10% ve srovnání se systémem zateplení EPS a pásy z MW (nemusí se tolik řezat, čímž ani nevzniká tolik odpadu z vyřezávání pásů, nemusí se vyměřovat umístění pásů z MW, na stavbě je jeden druh materiálu);
• lze aplikovat z lávek, což většinou není možné v případě šedého EPS;
• není potřeba zdvojovat perlinku na přechodech mezi materiály, což má za důsledek nejen menší pracnost a úspory perlinky i stěrky, ale i zamezení nerovností na fasádě a jejich následnou potřebu vyrovnání;
• při vyšších tloušťkách izolantu mnohem snazší manipulace, jelikož se jedná o lehké elementy ve srovnání s MW v požárních pásech;
• zlepšení akustiky oproti EPS.

podle podkladů společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ, divize Isover