Průmysl a obchod

Vývoj českého stavebnictví v roce 2010

Stavební produkce v roce 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 7,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 8,0 %. V roce 2010 bylo ve srovnání s předchozím rokem o 2 pracovní dny více. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 8,4 % (příspěvek 5,6 p. b.) a inženýrské stavitelství kleslo o 6,7 % (příspěvek –2,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2010 meziročně snížil o 3,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,5 % a činila 28 734 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2010 meziročně vzrostl o 15,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 39 121. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,4 % a činila 194,3 mld. Kč, na pozemním stavitelství 81,2 mld. Kč (příspěvek +2,5 p. b., růst o 6,1 %) a na inženýrském stavitelství 113,1 mld. Kč (příspěvek +2,9 p. b., růst o 5,0 %). Nárůst hodnoty nových stavebních zakázek byl ovlivněn nízkou srovnávací základnou z roku 2009, kdy hodnota uzavřených zakázek meziročně klesla o 26,2 %.
Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v roce 2010 činila 5,0 mil. Kč a byla meziročně o 8,9 % nižší.
Ke konci roku 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 9,2 tisíc zakázek (růst o 4,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 143,3 mld. Kč (pokles o 18,0 %).
Počet vydaných stavebních povolení se v roce 2010 meziročně snížil o 6,2 %, stavební úřady jich vydaly 105 743. Na nové stavby bylo vydáno 59 106 stavebních povolení (příspěvek 3,6 p. b., pokles o 6,4 %) a na změny dokončených staveb 46 637 stavebních povolení (příspěvek 2,6 p. b., pokles o 5,8 %).
Orientační hodnota staveb povolených v roce 2010 činila 398,8 mld. Kč a v porovnání s rokem 2009 klesla o 2,2 %. Novou výstavbou by měly vzniknout stavby v hodnotě 281,5 mld. Kč (příspěvek +4,0 p. b., růst o 6,2 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 117,3 mld. Kč (příspěvek 6,2 p. b., pokles o 17,6 %). Byla povolena výstavba 27 staveb s orientační hodnotou vyšší než 1 mld. Kč – z velké části se jedná o stavby dopravní infrastruktury a stavby pro energetiku.
Podlahová plocha budov povolených v roce 2010 činila 6496,0 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 4,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 19,6 % a nebytových budov vzrostla o 20,9 %.
Počet zahájených bytů v roce 2010 meziročně poklesl o 24,6 % a dosáhl hodnoty 28 135 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek –5,7 p. b., pokles o 11,4 %), tak v domech bytových (příspěvek –14,1 p. b., pokles o 47,5 %).
Počet dokončených bytů v roce 2010 meziročně poklesl o 5,3 % a činil 36 446 bytů. Počet dokončených bytů převýšil počet bytů zahájených. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl (příspěvek +1,7 p. b., růst o 3,3 %), v domech bytových klesl (příspěvek –7,4 p. b., pokles o 20,8 %).
zdroj ČSÚ