Průmysl a obchod

Výstavba budov s kladnou nulou

Novela zákona č. 406/2000 Sb. upravuje dosavadní výklad budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ve kterém byla řada nejasností. Budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I. je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů získaných v místě či v jeho okolí.

„Obecně nová pravidla vnímáme jako snahu zvýšit kvalitu řešení budovy, a to primárně z pohledu požadavků na obálku budovy a na technické zařízení budov (například topení nebo větrání), které je vyjádřeno jako množství neobnovitelné energie. Z našeho pohledu není NZEB výrazné zpřísnění současného stavu, kterého by se investoři museli obávat. Již náš stávající sortiment a konstrukční řešení s rezervou splňují požadavky kladené na obálku budovy. Požadovaného snížení neobnovitelné energie je možné docílit různými cestami, například výběrem vhodného zdroje vytápění (kvalitní plynový kondenzační kotel, peletkový kotel, tepelné čerpadlo apod.) v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (solární panely pro přípravu teplé vody, fotovoltaické panely apod.). Správný návrh budovy samozřejmě ovlivní i další faktory, které s výše uvedeným nepřímo souvisí např. orientace budovy ke světovým stranám apod. Technická kritéria, která budova s téměř nulovou spotřebou energie musí splňovat, jsou dána zejména vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,“ vysvětluje postoj firmy Roman Busta, obchodní ředitel Wienerberger.

Ing. Marek Žídek, obchodní ředitel KM Beta, pojem „nulový“ chápe následovně: „Budova s téměř nulovou spotřebou je budova, která nemá nulovou spotřebu energie, ale velmi nízkou a tu získává z obnovitelných zdrojů v místě či okolí.“

Ing. Petr Stejskal, obchodní a marketingový ředitel společnosti HELUZ, k diskusi o tom, co je a co není „nula“, říká: „Budova s téměř nulovou spotřebou energie je definovaná ve vyhlášce o energetické náročnosti budov a vývoj, resp. zpřísňování, požadavků sledujeme. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o současný nízkoenergetický standard domu, pro který je potřeba tepla na vytápěná a přípravu teplé vody kryta ekologicky přívětivým zdrojem (kotle na dřevo, tepelné čerpadlo či určité kombinace zdrojů tepla se solárním ohřevem, fotovoltaickými panely). Do budoucna to budou domy, které v současné době splní požadavky v rámci programu Zelená úsporám. Příklady, jak tyto domy vypadají v praxi, publikujeme.“

tisková zpráva Cihlářského svazu Čech a Moravy