Průmysl a obchod

Vyškov má návrh územního plánu, připomínky lze posílat do 1. srpna

Ve Vyškově mají návrh nového územního plánu, který by mohl začít platit koncem příštího roku. Občané mohou do návrhu nahlédnout od minulého týdne, čas mají až do 1. srpna. Do té doby mohou k návrhu posílat připomínky. Nový plán nahradí dosavadní z roku 1997, v němž už je zhruba 130 dílčích změn, sdělila ČTK mluvčí města Petra Bezdomniková.

Nahlížet do návrhu je možné na internetu, lidé jej najdou i na elektronické úřední desce nebo přímo na odboru územního plánování a rozvoje, nejlépe v pondělí a ve středu v úředních hodinách. „Ve středu 2. července počítáme s tím, že územní plán projednají také všechny dotčené orgány, které se k němu ze zákona vyjadřují,“ uvedla Bezdomniková.
Podle vedoucího odboru územního plánování Jiřího Plášila nepřináší nový dokument žádné převratné změny pro rozvoj Vyškova. „Město je stabilizované území, které omezuje z jihu dálnice D1, ze severu vojenský prostor a z dalších stran také kvalitní orná půda,“ podotkl Plášil.
Z dokumentu, který visí na úřední desce, vyplývá několik základních principů, jak se město má dále rozvíjet. Nová výstavba nemá prohloubit sociální segregaci, naopak by jí měla předcházet. Plán zabraňuje propojování města se zástavbou okolních městských částí, které jsou samostatnými sídelními jednotkami. Jde o Opatovice, Lhotku a Hamiltony. „Těmto sídlům musí zůstat jejich charakter, zároveň se zachová propustnost krajiny,“ uvádí zpracovatel dokumentu Urbanistický ateliér Zlín.
Rozvoj průmyslu a skladovacích ploch se má odehrávat především v už stávajících lokalitách Nouzka a Sochorova, které se budou moci podle nového plánu o něco rozšířit. Nově by mohly těmto účelům sloužit i plochy mezi železnicí a silnicí II/430 směrem na Brno a pro případný nečekaně velký zájem investorů je pro budoucí průmyslové využití navrhovaná oblast podél železniční vlečky do Dědic, stejně tak se s průmyslem či sklady počítá u křížení silnic R46 a II/430. Územní plán také počítá s rozvojem rekreačních ploch u rybníka Kačenec.
Další vývoj v procesu tvorby a schvalování územního plánu bude závislý na počtu připomínek, s nimiž se město musí vypořádat. Územní plán se týká nejen Vyškova, ale celého katastrálního území, do něhož spadají ještě Dědice u Vyškova, Opatovice u Vyškova, Lhota u Vyškova a Rychtářov.
zpráva ČTK