Průmysl a obchod

VTE Maletín může pokračovat v přípravě stavby větrných elektráren

Společnost VTE Maletín, která poblíž Maletína na Šumpersku plánuje postavit sedm velkých větrných elektráren, může pokračovat v přípravě tohoto projektu, avšak musí dodržet několik podmínek. Rozhodl o tom olomoucký krajský úřad. ČTK informaci získala z databáze posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA.
Olomouckému kraji loni z pohledu instalovaného výkonu větrných elektráren patřila třetí pozice za Ústeckým a Karlovarským krajem.
Firma VTE Maletín v oznámení svého záměru uvedla, že každá ze sedmi větrných elektráren je projektována s instalovaným výkonem tři megawatty. Rotor má být umístěn ve výšce 119 metrů a jeho průměr je stanoven na 112 metrů. Celková výška větrné elektrárny tak činí 175 metrů. Výběr Maletína, u kterého už jedna větrná elektrárna stojí, vedení společnosti VTE Maletín zdůvodnilo nejen vhodnými povětrnostními podmínkami, ale i dostatečnou kapacitou připojení k energetické distribuční síti.
K projektu větrného parku u Maletína sice některé orgány státní správy vznesly připomínky, které se týkaly například narušení krajinného rázu či negativního vlivu na chráněné živočichy, podle krajského úřadu ale není nutné jej posuzovat podle zákona o vlivu staveb na životní prostředí.
VTE Maletín ovšem musí v přípravné fázi získat vyjádření městských úřadů v Mohelnici, Moravské Třebové a Lanškrounu k vlivu elektráren na krajinný ráz. Stavbu elektráren úřad podmínil například tím, že bude provedena mimo období rozmnožování ptáků a savců. Po zahájení zkušebního provozu odborníci změří hlučnost sedmi elektráren, a jestliže zjistí překročení limitů, bude firma muset výkon elektráren snížit.
Pokud projekt získá všechna potřebná povolení, hodlá VTE Maletín větrné elektrárny mezi Maletínem a nedalekými Krchleby postavit ještě letos. Stavba sedmi větrných elektráren má zabrat zhruba osm měsíců. Maletín projekt podporuje a proti zatím nejsou ani zastupitelé obce Krchleby, která chce s investorem jednat o případné kompenzaci.
zpráva ČTK